search error_outline

Offentlig konst

I Helsingborg finns en stor samling av offentlig konst som du kan se i parker, på torg, i skolor, på vårdboende och i andra kommunala verksamheter. Här finns en lång tradition av konst i det offentliga rummet som låter såväl invånare, de som arbetar här och även de som besöker staden uppleva konsten.

Den offentliga konsten ger platser identitet, den engagerar och ger nya perspektiv på oss själva och vårt gemensamma rum. Kulturförvaltningen ansvarar för projektledning och underhåll av stadens permanenta offentliga konstverk.

Hur går det till?

När Helsingborgs stad bygger nytt eller utvecklar sina verksamhetslokaler avsätts en procent av kostnaden till nya permanenta offentliga konstverk. När det görs större satsningar på infrastruktur, parker, allmänna platser och nya bostadsområden kan det även avsättas medel till offentlig konst.

Fastighetsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Enheten för mark- och exploatering under Stadsledningsförvaltningen är de som beställer ny permanent, offentlig konst. Detta sker ibland också i samarbete med privata aktörer. Kulturförvaltningen har i sin tur det övergripande ansvaret och leder processen från beställning fram till invigning. Konsten som beställs är till största delen platsspecifik, vilket betyder att den tar sin utgångspunkt i platsen eller verksamheten där den ska placeras. Förr användes begreppet utsmyckning, men numera används konstnärlig gestaltning. Ett begrepp som rymmer mer än bara det rent estetiska värdet av ett konstverk.

Följ @offentligkonsthelsingborg på Instagram

På vårt Instagramkonto kan du följa vårt arbete med den offentliga konsten i Helsingborg. Du kan se flödet här nedan. Vanligtvis är det våra intendenter som har hand om kontot och ibland får du följa med en konstnär i skapandeprocessen. Följ kontot här.

Upptäck den offentliga konsten

I Helsingborgs stadsrum finns ett hundratal konstverk placerade. De finns här för att du som helsingborgare eller besökare till staden ska kunna möta konsten i din vardag. Genom appen Guide Helsingborg kan du gå olika guider och upptäcka den offentliga konsten runt om i staden. Läs mer här.

Helsingborgs stads konstråd

Konstrådet finns till för att ge råd när staden beställer ny permanent, offentlig konst och ser till att konsten är av hög kvalitet. De som sitter i konstrådet är sakkunniga inom områdena konst, arkitektur och stadsmiljö och är tjänstemän från Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Fastighetsförvaltningen.

Förvaltning

Helsingborgs museum tar även hand om underhåll och förvaltning av Helsingborgs offentliga konst. Det innebär bland annat inventering, registrering och konservering av konstverken. Har du frågor om underhåll eller vill rapportera en skada på något av stadens offentliga konstverk kan du kontakta ansvarig konservator på Kulturmagasinet.

I bildspelet: 1. Axel Wallenberg, Lekande ungdom, 1941 (S:t Jörgens plats) ©Axel Wallenberg/Bildupphovsrätt 2020 . 2. Atsuo Okamota, Ackumulation no 5, 1988 (Sofiero). 3. Veronica Brovall, Stridsrop, 2017 (Olympia fotbollsarena ©Veronica Brovall /Bildupphovsrätt 2020. 4. Anna Ling, Farmors stol med morfars förgyllda snäcka, 2015 (Fullriggarens vårdboende) ©Anna Ling /Bildupphovsrätt 2020. 5. Risto Karvinen, Gångspelet, 1994 (öster om Parapeten). 6. Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, Den filosofiska sirenen, 2016 (Pålsjöbaden kallbadhus) ©Lisa Jeannin /Bildupphovsrätt 2020. 7. Matti Kallioinen, Etervirvel, 2017 (Mariakyrkan) © Matti Kallioinen /Bildupphovsrätt 2020. 8. Johan Svensson, Världen gror i mig, 2017 (Vasatorps trädgård) ©Johan Svensson/Bildupphovsrätt 2020.