Helsingborgs första telefon

Bernhard Paulson, född 1864, var skräddarmästare i Helsingborg, men också amatörarkeolog och mycket intresserad av Helsingborgs historia. Bland allt han har skänkt till museet återfinns några anteckningsböcker i vilka Bernhard har nedtecknat små historier och anekdoter från staden. Bland dessa finns den om Helsingborgs första telefon:

”Jag tror att det var 1884 som den första telefonledningen sträcktes i vår stad. Det var gödningsfabriken eller som den benämndes Fosfaten, som uppsatte telefon från sitt kontor i staden ut till fabrikens kontor för att därigenom spara en massa budskickningar.

Jag blev en gång i tillfälle att tala i apparaten och det var naturligtvis en stor upplevelse. Vad jag erfor och kände då jag på fabriken kontor stod och talade med en person på cirka 1000 meters avstånd kan jag inte nu redogöra för, men naturligtvis fann jag det högst underbart.

Nu ingår det i många människors dagliga liv att tala med personer på tusentals kilometers avstånd, så har uppfinningar utvecklats på dessa 40 år och det är inte slut ännu.

Bernhard Paulsson 1921”

Ernst Josephsons målning ”Vid telefonen” tillverkades ett år efter att Hesingborgs första telefonledning drogs, 1885.