Alla helsingborgares museisamling

Vi dokumenterar och samlar livet i Helsingborg och nordvästra Skåne. Vi är stolta över vår samling som växer år efter år. Antalet föremål beräknas till ungefär 250 000 stycken och antalet fotografier till ungefär en miljon. Helsingborgs museisamling är omfångsrik och spänner över ett stort fält med olika inriktningar. Här finns kulturhistoria, konst, naturhistoria, arkeologi och levande material i form av växter och djur. Samlingen förvaras huvudsakligen i specialanpassade valv, både vad gäller klimat och logistik. Detta för att föremålen ska bevaras för framtida generationer på absolut bästa sätt.

Berättelser ur samlingen

Det finns många intressanta och spännande berättelser gömda bland våra samlingar. Det är genom föremålen som dem kommer till liv. Högt och lågt, stort och smått. Historierna är alla unika och det spelar ingen roll om det är en klänning, en cykel eller en bok. Alla berättelser är värda att ta tillvara på och lyfta.

Naturhistorisk samling

När Helsingborgs museeum grundades strax efter sekelskiftet 1900 bestod den första samlingen av ett privat naturhistoriskt museum. Under den första perioden av museihistoria var folkbildningen en drivande kraft för museerna och de naturhistoriska samlingarna blev sinnebilden för den pedagogiska ansatsen.

Fotosamling

Helsingborgs museum har en omfattande samling av originalfotografier, glasplåtar och negativ. Här finns över en miljon bilder från år 1870 fram till idag.

Konstsamlingen

Helsingborgs stad har haft en konstsamling allt sedan 1909 då Helsingborgs museum öppnade sina dörrar för första gången. Makarna Malte och Elvira Sommelius var de som la grunden till den samling av konst som idag är Helsingborgs museums konstsamling.

Bidra till samlingen

Har du något föremål, en historia eller någon annan dokumentation som kan vara av intresse för oss? Tveka inte att fylla i vårt formulär där du får berätta mer om din donation. Vi kontaktar dig om vi anser att ditt bidrag är relevant för vår samling.

Sök i samlingen

Välkommen till vår föremålsdatabas. Här kan du söka i Helsingborgs museisamling. Arkivet består av cirka 79 000 föremål och omkring en miljon fotografier som speglar helsingborgarnas och nordvästskåningarnas historia från stenålder till nutid.