Pålsjö mölla

Pålsjö mölla

Strax intill Pålsjöbäckens utlopp i Öresund ligger den enda bevarade vattenkvarnen inom Helsingborgs kommuns gränser och en av få vattenkvarnar i nordvästra Skåne. Byggnaden är uppförd i korsvirke och består av en bostadsdel och ett kvarnrum med vattenhjul och ett par kvarnstenar.

Den kvarnbyggnad som finns idag uppfördes 1824, men det har funnits en kvarn på platsen åtminstone sedan 1660-talet.  Dagens mölla var i bruk fram till 1901. Åtta år senare köptes möllan av Helsingborgs stad som 1949 överlät kvarnen till Helsingborgs museer.

Verksamhet i möllan drivs genom ett samarbete mellan Helsingborgs museiförening och Helsingborgs museer.

Öppettider

Pålsjö mölla är öppen söndagar från och med 2 juni 2024 till och med 8 september klockan 13.00-16.00.