Lediga tjänster

På den här sidan presenterar vi alla våra lediga tjänster hos Helsingborgs museum. Museet har uppdrag inom bland annat publik verksamhet, pedagogik, evenemang, trädgård, djurhållning, kulturmiljö, byggnadsvård, konservering och kunskapsuppbyggnad.

Om arbetsplatsen

Helsingborgs museum är samtidsorienterat, aktuellt och angeläget. Vi arbetar med frågor om kulturarvets roll i en långsiktig samhällsutveckling och dess betydelse för social och miljömässig hållbarhet. Museet är kommunalt och knutet till Helsingborg men har hela nordvästra Skåne som verksamhetsområde. Med våra regionala uppdrag finns vi på många platser och når många.