Helsingborgs museum

Helsingborgs museum har sedan 1909 haft i uppdrag att skapa förståelse för samband mellan dåtid, nutid och framtid. Det är ett kommunalt museum och en av de stora museiaktörerna i Skåne och i Sverige. Vi förvaltar stadens museisamlingar och våra besöksmål är Fredriksdal museer och trädgårdar, Kärnan, Möllebacken och Pålsjö mölla. Helsingborgs museum har en bred verksamhet som är uppdelad på tre avdelningar: Uppleva och lära, Växa och bevara samt Samla och förvalta.

Lediga tjänster

Hos oss på Helsingborgs museum finns en mångfald av olika tjänster. Allt ifrån antikvarier, konservatorer och pedagoger till museibönder, entrévärdar och trädgårdsmästare.

Avdelningen Uppleva och lära

Vi arbetar med Helsingborgs museums publika verksamhet, pedagogik, evenemang, entréer och samtliga butiker som ingår i Helsingborgs museums verksamhet.

Avdelningen Växa och bevara

Vi arbetar med museets många trädgårdar, tar hand om djuren på Fredriksdal museer och trädgårdar, kulturlandskapen, byggnadsvård, kulturbyggnader och kulturmiljö.

Avdelningen Samla och förvalta

Vi förvaltar Helsingborgs museums samlingar och arbetar med konservering, kunskapsuppbyggnad samt magasinen som huserar museets växande samlingar.