Välkommen till Helsingborgs museum

Helsingborgs museum har sedan 1909 haft i uppdrag att skapa förståelse för samband mellan dåtid, nutid och framtid. Det är ett kommunalt museum och en av de stora museiaktörerna i Skåne och i Sverige. Vi förvaltar stadens museisamlingar och har en bred verksamhet med bland annat publik verksamhet, pedagogik, guide- och bokningsverksamhet, evenemang, byggnadsvård, konservering och kunskapsbyggande. Vi ska fortsätta att finnas och synas på många platser i Helsingborg och nordvästra Skåne. Helsingborgs museum ska vara ditt museum. Tillsammans är vi Helsingborgs museum.

Nyheter

Helsingborgs digitala utbud från tidigare stads- och bomässor

Ta del av Helsingborgs museums digitala utbud av stadens tidigare stads- och bomässor. Återupptäck föremål och fotografier, spåren efter H55, dokumentärfilm, århundradets sista bomässa H99 och Tidens skatter med tema H22.

Sök i samlingen

Välkommen till vår föremålsdatabas. Här kan du söka i Helsingborgs museisamling. Arkivet består av cirka 79 000 föremål och omkring en miljon fotografier som speglar helsingborgarnas och nordvästskåningarnas historia från stenålder till nutid.

Sök i Helsingborgs stadslexikon

I stadens lexikon kan du söka på uppslagsord, längre artiklar och olika förteckningar. Tanken är att Helsingborgs stadslexikon ska fortsätta växa med fler artiklar. Sedan 2013 finns lexikonet i webbversion. Tillägg, rättelser och artiklar från allmänheten med referenser välkomnas.