search error_outline

Välkommen till Helsingborgs museum

Helsingborgs museum har sedan 1909 haft i uppdrag att skapa förståelse för samband mellan dåtid, nutid och framtid. Det är ett kommunalt museum och en av de stora museiaktörerna i Skåne och i Sverige. Vi förvaltar stadens museisamlingar och har en bred verksamhet med bland annat publik verksamhet, pedagogik, guide- och bokningsverksamhet, evenemang, byggnadsvård, konservering och kunskapsbyggande. Vi ska fortsätta att finnas och synas på många platser i Helsingborg och nordvästra Skåne. Helsingborgs museum ska vara ditt museum. Tillsammans är vi Helsingborgs museum.

Nyheter

Helsingborgs museum på H22 City Expo

Vi kommer att vara en del av den stora stadsmässan i sommar med en rad olika programpunkter knutna till vår verksamhet. Det blir allt från utställningar och historiska livsöden till härliga sommarfolkfester.

Sök i samlingen

Välkommen till vår föremålsdatabas. Här kan du söka i Helsingborgs museisamling. Arkivet består av cirka 79 000 föremål och omkring en miljon fotografier som speglar helsingborgarnas och nordvästskåningarnas historia från stenålder till nutid.

Sök i Helsingborgs stadslexikon

I stadens lexikon kan du söka på uppslagsord, längre artiklar och olika förteckningar. Tanken är att Helsingborgs stadslexikon ska fortsätta växa med fler artiklar. Sedan 2013 finns lexikonet i webbversion. Tillägg, rättelser och artiklar från allmänheten med referenser välkomnas.