Vanliga frågor om museisamlingen

Här samlar vi några av de vanligaste frågorna och svaren om museisamlingen.

Vad och varför samlar vi?

Helsingborgs museum har sedan starten 1909 haft i uppdrag att samla och dokumentera livet i Helsingborg och nordvästra Skåne. Både det liv som utspelat sig i historisk tid men också det som pågår i samtiden för framtida generationer. Detta speglar sig i foton, brev, föremål, berättelser, film, webbsidor och mycket annat. Alla kan bidra till att pussla samman Helsingborgs historia: unga, gamla, nyinflyttade och de som har lämnat staden. På olika sätt är vi alla viktiga röster som kan hjälpa oss förstå det som varit.

Det här ska du tänka på om du vill bidra till museisamlingarna

Ditt erbjudande diskuteras ingående innan vi bestämmer oss för om det ska bli till ett museiföremål. Har vi ett liknande föremål sedan tidigare kan det hända att vi säger nej till just dig. Föremål och berättelser som tas till samlingarna ska helst kunna placeras i ett specifikt tidssammanhang och kunna knytas till en person, plats och händelse. Allt som kan hjälpa oss att förstå sammanhanget runt ditt bidrag är av intresse, det vill säga fotografier, kvitton och liknande. Kontakta gärna oss om ditt erbjudande kan vara av intresse för samlingarna. Vi är ständigt nyfikna på vad som finns där ute. Tänk på att allt har en historia. Detta gäller inte bara praktfulla ting eller ovanliga händelser, även vardagen kan vara precis lika intressant.

Registrering, fotografering och digitalisering

Alla föremål som tas till samlingarna undersöks noggrant av en konservator innan de registreras. Eventuell smuts och skadliga ämnen tas bort och ibland djupfryses föremålen för att eliminera risken med att få in skadedjur på Kulturmagasinet. För att ditt bidrag ska kunna användas som en begriplig del av Helsingborgs och nordvästra Skånes historia är registreringen ett mycket viktigt steg – här läggs all fakta till som hjälper oss och framtiden att förstå vad som lagts till samlingarna. Alla föremål fotograferas, vilket betyder att du kan besöka samlingarna på webben och hitta just ditt objekt. Om det är något särskilt föremål som intresserar dig kan vi plocka fram det och visa vid ett på förhand bokat besök på Kulturmagasinet.

Utlån, inlån och publicering av bildmaterial

Samlingarna hjälper oss att förstå gårdagen. Det är inte bara vi som ska förstå, utan också de kommande, framtida generationerna. Därför är det viktigt att föremål, fotografier och berättelser tas om hand och används på ett så varsamt sätt som möjligt. Att ha alla hundratusentals objekt utställda vore en omöjlighet. Du kan se ett noga urval av dem i utställningen På gränsen på Dunkers kulturhus (öppnar igen i april 2024) och online på museum.helsingborg.se kan du se ytterligare tiotusentals föremål och fotografier. För visningar av särskilda föremål eller grupper av föremål som intresserar dig kontakta oss gärna. Under året anordnar vi även allmänna visningar i magasinen. Håll utkik här på webbplatsen för kommande datum.