Helsingborgs historia

Den officiella stadsmonografin Helsingborgs historia har publicerats sedan 1925. Hittills har 17 omfångsrika böcker kommit ut, där utvecklingen inom en lång rad områden skildras. Böckerna täcker tiden från äldsta stenålder till modern tid.

Det gör bokserien Helsingborgs historia till den mest ambitiösa stadsmonografin i landet. De äldsta böckerna börjar nu närma sig hundraårsstrecket. Mycket har hänt inom de arkeologiska och historiska forskningsfälten sedan böckerna gavs ut. Det innebär att de äldre delarna måste läsas med källkritiska ögon. Sök gärna information om nyare publikationer och vetenskapliga rön, t ex via Helsingborgs stadslexikon, eller besök i museets butik i Kulturmagasinet eller museets webbshop.

Som helhet har dock Helsingborgs historia fortfarande hög vetenskaplig relevans. Böckerna bygger på grundlig källforskning och har karaktär av standardverk.

Nu tillgängliggörs de äldsta böckerna digitalt, fritt för läsning för alla via issuu.com.

Helsingborgs historia Del 1, bok 1: Forntiden

Helsingborgs historia Del 1, bok 1: Forntiden

Helsingborgs historia Del 1, bok 2: Den äldre medeltiden

Helsingborgs historia Del 1, bok 2: Den äldre medeltiden

Helsingborgs historia Del 2, bok 1: Den senare medeltiden

Helsingborgs historia Del 2, bok 1: Den senare medeltiden

Helsingborgs historia Del 2, bok 2: Medeltida byggnadshistoria

Helsingborgs historia Del 2, bok 2: Medeltida byggnadshistoria

Helsingborgs historia Del 3, bok 1: Dansktidens slutskeende

Helsingborgs historia Del 3, bok 1: Dansktidens slutskeende

Helsingborgs historia Del 3, bok 2: Dansktidens slutskeende

Helsingborgs historia Del 3, bok 2: Dansktidens slutskeende

Helsingborgs historia Del 4, bok 1: Försvenskningen

Helsingborgs historia Del 4, bok 1: Försvenskningen

Helsingborgs historia Del 4, bok 2: Försvenskningen

Helsingborgs historia Del 4, bok 2: Försvenskningen

Helsingborgs historia Del 5, bok 1: Perioden 1718–1862

Helsingborgs historia Del 5, bok 1: Perioden 1718-1862

Helsingborgs historia Del 5, bok 2: Perioden 1718–1862

Helsingborgs historia Del 5, bok 2: Perioden 1718-1862

Helsingborgs historia Del 5, bok 3: Perioden 1718–1862

Helsingborgs historia Del 5, bok 3: Perioden 1718-1862

Helsingborgs historia Del 6, bok 1: Personhistoriska anteckningar

Helsingborgs historia Del 6, bok 1: Personhistoriska anteckningar

Helsingborgs historia Del 6, bok 2: Bebyggelse, hantverk och manufaktur

Helsingborgs historia Del 6, bok 2: Bebyggelse, hantverk och manufaktur