Konservering

På konserveringen jobbar vi med att ge föremålen i samlingen bra förutsättningar för ett långt liv. Till vår hjälp har vi rymliga, specialutformade och välutrustade ateljéer.

Konservatorsyrket är tvärvetenskapligt och täcker både naturvetenskap, materialkunskap, konst- och kulturhistoria. Vår kanske främsta uppgift är att förebygga och förhindra nedbrytning av föremål. Därför är vi med i hela arbetsprocessen från nyförvärv till magasinering av föremålen.

Att sträva efter att bevara så mycket som möjligt av föremålens autenticitet är viktigt för oss. Därför försöker vi att minimera ingreppen och i möjligaste mån göra dem reversibla, det vill säga möjliga att ta bort i framtiden.

Vi utför konserveringar med modern utrustning enligt äldre eller nyare metoder efter bedömning av det enskilda föremålet.

Förutom att vårda och bevara föremålen arbetar vi även med att tillgängliggöra dem, bland annat genom utställningar och utlån.
På Dunkers kulturhus kan du till exempel se cirka 2000 utställda föremål från Helsingborgs museers samling i den lokalhistoriska utställningen ”På Gränsen”.
Konservatorerna är också med och avsynar/inspekterar inlånade föremål vid i stort sett alla utställningar på Dunkers kulturhus.

Vi hjälper gärna dig också! Behöver du tips och råd hur du bäst ska ta hand om ditt föremål/konstverk får du gärna ta kontakt med oss på: kulturmagasinet@helsingborg.se
(Vi har tyvärr inte någon möjlighet att ta emot konserveringsuppdrag från privatpersoner)