Offentlig konst

Det är inte bara på Kulturmagasinet som det finns konst av kulturhistoriskt värde. Utan runt om i Helsingborgs stad finns en förbluffande rik konstskatt. Med detta avses det offentliga rummet som under åren har försetts med konst av olika typer såsom målningar, mosaiker, skulpturer, textilier, grafik med mera. Konsten kan vara placerad både utomhus, i parker och gatumiljöer, och inomhus på skolor, äldreboende, sjukhus eller bibliotek för att nämna några exempel.

Denna konst är ofta hårt utsatt för slitage i form av väder och vind, nedsmutsning och skadegörelse. Därför behöver också dessa föremål omvårdnad och tillsyn. Dessutom växer den offentliga konsten ständigt genom nyinköp. I Helsingborgs stad tillämpas en procentsregeln, vilket innebär att en procent av byggkostnaden vid ny- och tillbyggnad anslås för konstnärlig gestaltning.
Den offentliga konsten fylls således ständigt på med nya spännande konstverk i en mängd olika material.

Kulturmagasinet har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen och Fastighetsförvaltningen när det gäller vård och underhåll av den offentliga konsten. Hos oss finns en konservator som har hand om stadens konstverk. Arbetet med konsten innefattar allt ifrån inventering, dokumentering, upprättandet av en vårdplan, till själva  konserveringen/restaureringen av konsten. Konservatorn ingår även i stadens konstråd som sakkunnig i materialfrågor.