Naturhistorisk konservering

I den naturhistoriska samlingen finns skelett, mineraler, djur som bevaras i vätska, torkade växter, fossil, uppstoppade djur och tusentals insekter.

Det finns många giftiga ämnen i den naturhistoriska samlingen, till exempel arsenik, kvicksilver, formalin och DDT.  Vissa ämnen härstammar från själva konserveringsprocessen, medan andra är bekämpningsmedel som är påfört under ett senare skede. Nu finns det dock ingen anledning att vara direkt rädd för materialet, men vi måste vara extra noggranna med säkerheten och arbetsmiljön när vi ställer ut och jobbar med dessa föremål.

Innan Helsingborgs museers samling flyttades till Kulturmagasinet stod det naturhistoriska materialet i många år i dåligt anpassade utställningslokaler och undermåliga magasin, och detta präglar såklart tillståndet på samlingen idag. Mycket av materialet har till exempel blivit blekt och är samtidigt väldigt nersmutsat. Många stora och små skador finns på materialet. På de monterade fåglarna är det till exempel vanligt med olika deformationsskador, lösa delar eller revor i skinnet och brott på fåglarnas ben.

Som tur är går de flesta av skadorna att åtgärda, så det finns alla förutsättningar för att materialet kan glädja besökare och forskare både nu och i framtiden.

Så mycket spännande det finns att berätta om detta material! Vill du till exempel veta lite mera om behandlingen av vätskebevarade djur kan du se denna video.

Har du frågar kring den naturhistoriska samlingen eller konservering av naturhistoriskt material, kontakta, Hasse Römer Hansen: hasse.hansen@helsingborg.se
Tel. 042-10 45 18