Preventiv konservering– att tänka efter före

Målet med bevarande och konservering är att framtida helsingborgare ska kunna uppleva och förstå stadens historia med hjälp av föremålen i Helsingborgs museers samling.

Därför tänker vi på Kulturmagasinet mycket på hur museiföremål bryts ned och framförallt på vad vi ska göra för att förhindra det. Museiföremålens ”fiender” är bland andra smuts, olämpliga packmaterial, felaktigt klimat, skadedjur och ljus som gör att de bryts ned och blir förstörda. Därför är det viktigt att vi ligger steget före och arbetar förebyggande för att förhindra att föremålen tar skada.

Rätt magasinering, anpassat klimat och god hantering är några delar i den preventiva konserveringen som gör att museiföremålens livslängd blir längre.

Kulturmagasinets magasin är specialanpassade för att museiföremålen ska ha det så bra som möjligt. Temperatur, luftfuktighet och packmaterial anpassas efter varje föremål för att ge de bästa förhållandena för bevarande.

Skadedjur, som mal och pälsängrar, kan snabbt förstöra ett föremål, och för att förhindra att det sker arbetar vi med skadedjurskontroll på olika sätt. Fällor finns i alla magasin, regelbundna kontroller görs och alla nya föremål blir frysta innan de placeras i magasin. Frysningen gör att de eventuella skadedjur som finns i ett föremål dör.

Så – att tänka efter före – gör att föremålen i Helsingborgs museers samling bevaras för framtida generationer.

Har du frågor kring preventiv konservering och museimagasin är du välkommen att kontakta Jenni Lindbom: jenni.lindbom@helsingborg.se