Byggnadsvård

Helsingborgs museum har genom stadsantikvarien det övergripande ansvaret för Helsingborgs stads kulturmiljövård. Det omfattar dels byggnadsvård men också kulturlandskap, arkeologi och stadsplanering.

Byggnadsvårdens grunder

Oavsett om du äger en gammal korsvirkesgård från 1700-talet eller en lägenhet från 1970-talet så tänk på byggnadsvårdens fem grundregler:

  • Minimera ingreppen, byt inte ut material i onödan.
  • Underhåll precis lagom mycket, med (för byggnaden) rätt material och metod.
  • Reversibla tillägg är lätta att återställa och skadar inte ursprunget.
  • Anpassa nya delar till det befintliga, oavsett om du väljer modern eller traditionell stil, nytt bör underordna sig det ursprungliga.
  • Tänk långsiktigt!

Huspärm

Vi har sammanställt en innehållsförteckning över vad du som husägare bör spara för handlingar  och uppgifter som har med ditt hus och boende att göra. Den bör innefatta allt ifrån kontaktuppgifter till hantverkare och tidigare ägare till dokumentation av underhållningsåtgärder och försäkringsbrev. Ta del av hela huspärmen här.

Instagram

Vi har ett Instagram-konto där vi publicerar bilder på Helsingborgs byggda kulturarv. Missa inte att ta del av stadens byggnader i bild och text. Arkitektur i Helsingborg.

Om Helsingborgs museums stadsantikvarie

Vi är delaktiga när staden ska planera exempelvis nya vägar och bostadsområden, eller när förändringar ska göras i en befintlig kulturmiljö. Vi tar fram underlag så som bevarandeprogram och dokumentationer. Vi erbjuder också rådgivning för dig som funderar på att bygga om eller renovera och vill veta mer om varsamhet. Målet är att staden ska ha en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.