Nysatsning byggnadsvård och kulturmiljö

Helsingborgs museum etablerar nu ett centrum för byggnadsvård och kulturmiljö i Skåne och planerar utbildningar i byggnadsvård, hantverk, trädgård och kulturlandskapsvård.

Det händer på Fredriksdal museer och trädgårdar. Här finns specialistkompetens, underbara undervisningsmiljöer, kurs- och föreläsningslokaler och inte minst mängder av byggnader och trädgårdsmiljöer som kan fungera som goda exempel. Kunskap om det byggda och det gröna kulturarvet är avgörande för en hållbar framtid och satsningen är efterlängtad. Många är de som vill samarbeta med oss; byggnadsvårdscentra, organisationer och museer, studieförbund, ideella föreningar, yrkesorganisationer, byggnadsvårdsföretag och hantverkare samt folkhögskolor, yrkeshögskolor och universitet. Alla ser de behovet av en skånsk arena för byggnadsvård och kulturmiljö.

Inom kort startar en föreläsningsserie för allmänheten, med innehåll om byggnader, trädgård och landskap. Under 2023 blir det också en serie praktiska kurser, med varierat innehåll. Vi ska dessutom påbörja ett fortbildningsutbyte mellan hantverkare och arrangera en mässdag där dessa står i centrum. I Skåne är antalet formella utbildningar inom byggnadsvård och kulturmiljö begränsat, men behovet är stort. På längre sikt vill vi därför samarbeta med gymnasieskola, folkhögskola, yrkeshögskola och universitet för att möta det behovet.
Du kan vara med och påverka inriktningen! Hör av dig med idéer till kursverksamhet och föreläsningar. Vad vill du veta mer om när det gäller ditt hus, din trädgård eller dina omgivningar? Vilken kunskap om traditionella metoder och äldre tiders hushållning med resurser skulle du kunna ha nytta av i ditt liv idag? Kontakta gärna utvecklare Maria Casagrande.

Mejl: maria.casagrande@helsingborg.se
Telefon: 070 – 830 26 98

Avbryt

Lämna en kommentar

Frida Johansson

Frida Johansson

sedan

Hej! Du är välkommen att kontakta stadsantikvarie Jessica Jönsson på jessica.jonsson@helsingborg.se, eller mig (biträdande stadsantikvarie) på frida.johansson3@helsingborg.se för rådgivning gällande ditt gamla hus. Vänliga hälsningar Frida Johansson

Frida Johansson
Frida Johansson
sedan

Hej Maria! Kul att du är intresserad av byggnadsvård, vi tar med oss din önskan framåt. Nu på söndag (25/9) är det Mikaeli marknad på Fredriksdal, där det kommer bli lerklining och timring med hantverkare från Målarkalk och Kulturen i Lund. Du är varmt välkommen! Vänliga hälsningar Frida Johansson