Aktör som vill ta över Fredriksdalsteatern sökes.

Vem tar över och förädlar stadens älskade Fredriksdalsteater? Nu har upphandlingen öppnat för att hitta en aktör som kan driva vår teater framåt.

Helsingborgs stad letar efter den aktör som kan ta över stafettpinnen för att både utveckla och förvalta stadens nationella klenod och riksintressanta friluftsteater. Helsingborgs stads målsättning är att skapa en öppen och tillgänglig plats för scenkonst där en mångfald av uttryck ges utrymme. Utifrån platsens tradition ska Fredriksdalsteatern nu ta nästa steg in i framtiden.

Riktning och framtid
Konstnärlig kvalitet och en mångfald av scenkonstuttryck ska vara drivkraften framåt för att fortsätta nå en stor och bred publik. Aktören ska tillvarata scenens unika möjlighet att göra teater med både konstnärlig verkshöjd och folklighet. Aktören behöver också bidra med en tydlig idé kring hur målgruppen barn och unga kan omfamnas av Fredriksdalsteaterns verksamhet.

Upphandlingen pågår till slutet av mars. Beslut om vilken aktör som får i uppdrag att driva Fredriksdalsteatern i framtiden väntas fattas under den senare delen av våren 2023.

Lämna anbud här.

Avbryt

Lämna en kommentar