Vagnarna får vård

Bakom kulisserna på Helsingborgs museer pågår just nu ett omfattande arbete med att konservera Helsingborgs museers vagnssamling. Ett antal av vagnarna har tidigare förvarats i ett externt magasin på grund av platsbrist inne i Kulturmagasinet, men efter att vi byggt om ett av våra museimagasin har vi nu kunnat flytta samlingen till oss.

Samlingen består av ett stort antal vagnar av alla de slag med märkliga namn som kalesch, chaisse, landå, jigg och char a bang. Vagnarna har i många fall en spännande historia att berätta. De flesta kommer från trakten och majoriteten från förmögna familjer. Vi har bland annat en kalesch som tillhörde familjen Wachtmeister på Kulla Gunnarstorp, en jaktvagn som donerades av godsägare Clairfelt på Rosenholm utanför Mörarp och två pampiga begravningsvagnar från E. Liljas begravningsbyrå som låg på Södra Storgatan. Motsatsen till begravningsvagnarna är den likvagn som kommer från Sankta Maria, en enkel masonitlåda på hjul.

Bilderna med en förspänd vagn föreställer den så kallade Ingelssons kupé. Vagnen tillverkades i slutet av 1800-talet på beställning av Stockholms förnämsta hovvagnmakare, och konsul Carl Ingelsson färdades dagligen i denna kupé till och från sitt kontor i Helsingborg.

”När alla vagnar nu kommit på plats gås de igenom och konserveras så att de har bästa möjliga förutsättningar att kunna bevaras för framtida generationer. Att de nu flyttats till en lokal med ett gott klimat är en del av den preventiva konservering som ger förutsättningar för ett långt liv”, berättar Sofia Rydell, konservator som just nu är i färd med att konservera vagnarna. Det mest grundläggande är att hindra föremål från att skadas av yttre faktorer, t ex felaktig temperatur och luftfuktighet som kan leda till mögel och rost. Även smuts och damm kan framkalla liknande skador, därför rengörs alla ytor. Konserveringsbehovet skiftar, vissa vagnar är i relativt bra skick medan andra är rejält märkta av tidens tand. Det är inte ovanligt att träet är bräckligt på grund av trägnagare, ”Man måste röra sig försiktigt under rengöringen och inte belasta de försvagade delarna”, säger Sofia. De vagnar som placerats i utställningen Öppet magasin på Fredriksdal har blivit lite extra tillsnyggade, här har bland annat lösa färglager limmats fast, skador retuscherats och ytorna putsats upp. Eftersom vagnarna var så smutsiga när de kom till Fredriksdal är resultatet efter konservering iögonfallande. ”Det är väldigt tillfredsställande att se skillnad före och efter, men att konservera handlar om avvägning, som konservator vill man inte göra mer än nödvändigt”, förklarar Sofia. ”Tanken med konserveringen av vagnarna är inte att de ska se nya ut, men att besökarna ska kunna få ett intryck av ut av hur de såg ut då de var i bruk.”

För den som är nyfiken så är de konserverade vagnarna utställda i den del av magasinet som är öppen för besökare, i det som heter Öppet magasin. Utställningen öppnar på skärtorsdagen i samband med Fredriksdals museer & trädgårdars säsongsöppning.

Här är Sofia Rydell i full gång med konserveringen av vagnen.

Avbryt

Lämna en kommentar