Utlysning konstnärlig gestaltning utemiljö

Är du bildkonstnär och skulle vilja göra en gestaltning som ingår i ett mer demensvänligt Helsingborg och som ska vara klar redan om ett år? Har du erfarenhet av gestaltningsuppdrag utomhus? Läs mer om och skicka in din intresseanmälan till vår senaste utlysning för ett gångstråk ut mot Gyhultskogen i Mariastaden senast den 26 maj. Du ansöker här.

Uppdrag
Inom projektet ”Demensvänligt Helsingborg”, som arbetar med kunskapsspridning om demens och demensvänliga utemiljöer, söker vi nu på uppdrag av Mark- och Exploateringsenheten, inom Stadsledningsförvaltningen Helsingborgs stad, en konstnär/konstnärsgrupp till ett utomhusuppdrag.

Uppdraget gäller ett gångstråk i östra Mariastaden från SilviaBo, entreprenören BoKloks boende med särskilda anpassningar för personer med demenssjukdom, ut mot Gyhultskogen. Gångstråket, nu endast en gångbana av stenmjöl, kommer att gestaltas av en landskapsarkitekt och nu upphandlas även konstnärlig gestaltning. Den konstnärliga gestaltningen, som kan bestå av exempelvis 2-4 delar, ska placeras i anslutning till stråket, men det står konstnären fritt att välja dessa platser.

Temat för stråket är Svensk natur och konceptet är ”Metamorfos av natur”. Stråket har fyra platser, Solplatsen, Utkiksplatsen, Gläntan och Skogen, som utgör en form av förvandling och är tänkta att upplevas allt vildare, ju längre bort från bebyggelsen en rör sig.

För detta uppdrag är det av särskild vikt att den konstnär som tilldelas uppdraget är genuint intresserad av att arbeta med denna specifika målgrupp och dess förutsättningar. Det finns också en önskan om att den konstnär som tilldelas uppdraget ska involvera brukargruppen, exempelvis genom workshop, dialoger eller dylikt.

Hur: Läs mer och skicka in din intresseanmälan på Konstpool. 

När: senast den 26/5 vill vi ha din intresseanmälan via Konstpool och senast i april 2022 ska gestaltningen stå monterad och klar.