Nytt bevarandeprogram

Nytt bevarandeprogram för Gantofta, Kvistofta och Vallåkra

Stadens bevarandeplanskommitté, där museets stadsantikvarie och biträdande stadsantikvarie ingår, har uppgiften att ta fram bevarandeprogram. Programmen ska fungera som underlag för samhällsplanering, sprida kunskap bland boende, fastighetsägare och andra intresserade om Helsingborgs bebyggelsemiljöer, samt stimulera till ett gott förvaltande av byggnader och miljöer i staden. Hittills finns 25 antagna bevarandeprogram.

Under vecka 38 påbörjas arbetet med att ta fram ett nytt bevarandeprogram. Detta kommer främst täcka in orterna Gantofta, Kvistofta och Vallåkra. Externa konsulter, i detta fall byggnadsantikvarier från Regionmuseet, utför arbetet. Detta innebär att du som boende kan stöta på dem när de inventerar i fält – alltså fotograferar och värderar bebyggelsen.
Det underlag som tas fram kommer sedan bearbetas innan det skickas ut på remiss. Ett informationsmöte kommer också hållas där du som fastighetsägare är välkommen för att lyssna och ställa frågor. Efter detta möte bearbetas programmet på nytt och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Om du besitter värdefull kunskap om bebyggelsen och miljöerna i Gantofta, Kvistofta eller Vallåkra, eller om du har gamla foton du vill bidra med, får du gärna kontakta oss och berätta mer. Skicka då ett mejl till biträdande stadsantikvarie Frida Johansson via e-post frida.johansson3@helsingborg.se.

Du kan hitta samtliga antagna program här. Du kan också köpa programmen på Kulturmagasinet på Fredriksdal och på Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17.

Avbryt

Lämna en kommentar