Renovering på gång?

Vet du om att du kan ha rätt till gratis rådgivning inför en renovering av ditt hus? Detta gäller dig som bor i Helsingborg med kranskommuner, äger ett kulturhistoriskt värdefullt hus samt planerar någon slags fasadförändring eller utbyggnad. Även du som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening kan få råd av stadsantikvarierna på Kulturmagasinet. Stadsantikvariernas uppdrag är att värna om stadens kulturmiljö.

När en bygglovsansökan som rör ett kulturhistoriskt värdefullt hus når Helsingborgs bygglovskontor, skickas ärendet oftast på remiss till stadsantikvarierna. Det är sedan deras uppgift att utifrån en antikvarisk synpunkt gå igenom ärendet, vilket tar lite tid. När genomgången är klar skriver de ett yttrande till bygglovshandläggaren. I yttrandet står det om stadsantikvarien tycker att bygglovsansökan ska beviljas eller avslås, samt motiveringen bakom beslutet. Bygglovshandläggaren använder yttrandet som en del i sitt beslutsunderlag.

Stadsantikvarierna värnar om kommunens kulturhistoriskt värdefulla hus. Dessa kan se ut på många olika sätt, som på bilden här ovanför. Gemensamt för alla kulturmiljöer är att de förtjänas att tas om hand på rätt sätt.

För den som äger ett värdefullt hus, kan det vara svårt att veta vad man får och inte får göra. Äldre hus och kulturmiljöer omfattas generellt sett av större krav på varsamhet. Detta varsamhetskrav gäller inte bara exteriört, utan också interiört. Exempelvis får du inte riva ut en kakelugn hur som helst, eftersom den är en viktig del av husets historia och utformning. Lagen som reglerar detta är Plan- och bygglagen, 8 kap.

Genom att kontakta stadsantikvarierna redan innan du skickar in din bygglovsansökan eller genomför en förändring, kan du se till att det blir rätt från början. Stadsantikvarierna är utbildade inom bland annat arkitekturhistoria, restaureringskunskap och materiallära, och kan därför hjälpa dig att ta fram ett förslag som ger huset den respekt det förtjänar (och som lagen kräver). De svarar mer än gärna på dina frågor – utnyttja det.

Stadsantikvarie Jessica Jönsson studerar ett fönster från 80-talet som snart ska bytas till ett nytt träfönster, tillverkat i gammal stil med äkta spröjs. Små detaljer har ofta stor betydelse för hur ett hus uppfattas.

Kontaktuppgifter till stadsantikvarie Jessica Jönsson samt biträdande stadsantikvarie Frida Johansson finns här.

Avbryt

Lämna en kommentar