Byggnadsinventering pågår

Bebyggelse vid stationen i Vallåkra.

Under perioden januari-mars pågår en inventering av kulturvärden i Vallåkra och Kvistofta inför framtagandet av ett nytt bevarandeprogram. Det är stadens bevarandeplanskommitté som har uppgiften att ta fram bevarandeprogram. Programmen ska fungera som underlag för samhällsplanering, sprida kunskap bland boende, fastighetsägare och andra intresserade om Helsingborgs bebyggelsemiljöer, samt stimulera till ett gott förvaltande av byggnader och miljöer i staden. Hittills finns 25 antagna bevarandeprogram.

Under hösten har Gantofta inventerats, och nu har turen kommit till Vallåkra och Kvistofta. Externa konsulter, i detta fall byggnadsantikvarier från Regionmuseet, utför arbetet. Detta innebär att du som boende kan stöta på dem när de inventerar i fält – alltså fotograferar och värderar bebyggelsen. Det underlag som tas fram kommer sedan bearbetas innan det skickas ut på remiss. Ett informationsmöte kommer också hållas där du som fastighetsägare är välkommen för att lyssna och ställa frågor. Efter detta möte bearbetas programmet på nytt och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Om du besitter värdefull kunskap om bebyggelsen och miljöerna i Gantofta, Kvistofta eller Vallåkra, eller om du har gamla foton du vill bidra med, får du gärna kontakta oss och berätta mer. Skicka då ett mejl till biträdande stadsantikvarie Frida Johansson via e-post frida.johansson3@helsingborg.se.

Du kan hitta samtliga antagna program här. Du kan också köpa programmen på Kulturmagasinet på Fredriksdal och på Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17.