Nya bevarandeprogram för Övre Olympia och Fältabacken

Slottsvångsskolan från 1892, lasarettets huvudbyggnad, byggt 1975, och f.d. Kooperativa föreningen Svea, uppfört 1923, är exempel på byggnader som klassats som särskilt värdefull bebyggelse i två nya bevarandeprogam. De nya bevarandeprogrammen, ”Övre Olympia och lasarettsområdet” och ”Del av Fältabacken” berättar om kulturhistoriskt värdefulla platser och byggnader.

Det är en stor bredd på de hus som klassats, båda vad det gäller användning, utformning och ålder. För att nämna några kategorier så är det många villor från 1920-talet, en del flerbostadshus från 1950-talet, ett flertal institutionsbyggnader såsom skolor, lasarettsbyggnader och Olympiaverket. Men det finns också bostadshus från 1800-talet likväl som från 2000-talet.

Arkitektoniska, samhällshistoriska eller konstnärliga värden är några av de värden som ligger till grund för om en byggnad klassas som kulturhistoriskt värdefull. Även vardaglig bebyggelse kan klassas som värdefull om den är typisk för den tidsperiod då den uppfördes, men också om den är unik. Gemensamt för alla byggnaderna är att de ska vara välbevarade, och eventuella kompletteringar eller omdaningar ska ha gjorts på ett varsamt vis så att ursprungliga karaktärsdrag ändå är läsbara.

Alla bevarandeprogram kan köpas i Kulturmagasinets reception och de finns tillgängliga på Helsingborg stads webbplats.