Sök konstnärsresidens hos oss

Konstnärsresidens grafik

Två yrkesverksamma konstnärer bjuds in att verka på Helsingborgs museum och inom stadsdelsprojektet Östra Ramlösa. Under residensperioden ges möjlighet att utforska en egen idé eller ett projekt kopplat till platserna. Programmet, som pågår under sex veckor, startar i mitten av augusti 2023 och ger de utvalda konstnärerna frihet att arbeta med eller utforska ett specifikt projekt på plats i Helsingborg.

Helsingborg och nordvästra Skåne har i många år varit ett starkt kulturellt område och en betydelsefull plats för kulturarbetare och konstnärer. Sedan 2022 erbjuder kulturförvaltningen ett Artist in Residence program, i år med Helsingborgs museum som arrangör. Inom residenset erbjuds yrkesverksamma konstnärer, inom alla konstformer, möjligheter att utforska ett ämne och plats och samtidigt utöka sitt nätverk.

Konstnärsresidenset 2023 innefattar två platser om sex veckor mellan 16 augusti–27 september på Fredriksdals museer och trädgårdar och i den kommande nya stadsdelen Östra Ramlösa. Det finns inget krav på något slutresultat gällande det konstnärliga arbetet, däremot ska du som konstnär erbjuda ett föredrag, en workshop eller liknande för allmänheten att ta del av under perioden. När projektet är färdigt ska konstnärerna också redovisa hur vistelsen har fungerat.

Det här ingår i konstnärsresidenset

  • Boende på Sundsgårdens hotell och konferens
  • Frukost, lunch måndag-fredag samt kvällsmat
  • Lokaler att arbeta i på Fredriksdals friluftsmuseum
  • Vistelsestipendium om 75 000 kronor
  • Produktionsstöd om 20 000 kronor
  • Resekostnader tur och retur till Helsingborg samt busskort

Så här går urvalsprocessen för utlysningen till

Ansökningarna bedöms av en jury bestående av tre externa och tre interna jurymedlemmar med kvalificerad sakkunskap inom samtidskonst för residenset aktuellt område. Förslagen bedöms utifrån den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet samt innehållet i ansökan. I ansökan ska det finnas en idé om vad konstnären vill åstadkomma med sitt residens.

Ansökan

För att bli residenskonstnär hos oss ansöker du via stadens boknings- och bidragssystem, Rbok. Du söker genom ett ansökningsbrev där du beskriver ditt konstnärskap och bifogar cv samt bilder av tidigare verk. Ett krav är att du berättar om varför du vill komma just till Helsingborgs museum och vilken typ av arbete du vill göra kopplat till temat och, eller, kulturmiljöerna. Vi ställer inga krav på slutproduktion men inom residenset ingår ett visst krav på förmedling, genom publika delmoment, workshops, föredrag eller en mindre utställning. Efter avslutat residens följer även en utvärdering av programmet.

Sista ansökningsdagen är 31 mars. För att bli antagen måste du vara yrkesverksam konstnär. Jurybedömning och urval sker under april med besked om tilldelning 28 april. Tillträde till lokaler samt introduktion sker 16 augusti.

Ansök här

Kontaktperson

Nina Petersson · Arbetsledare/Samordnare
avdelningen Uppleva & Lära, Helsingborgs museum
Kulturförvaltningen
nina.petersson@helsingborg.se
0706-90 45 06