Hur känner du inför det som händer i Ukraina?

Stadsteatern upplyst i Ukrainas färger

Vi lever i oroliga tider med det som idag sker i Ukraina. Vi på Helsingborgs museum vill gärna veta vad du känner om världsläget. Lämna din berättelse till oss i frågeformuläret nedan. Vi sparar den för framtiden.

Hur känner du inför det som händer i Ukraina?

Lämna din berättelse till Helsingborgs museum som sparar den för framtiden.

Får vi kontakta dig för vidare frågor? (om svaret är ja, ange dina kontaktupgifter)*