Hur känner du inför det som händer i Ukraina?

Stadsteatern upplyst i Ukrainas färger

Vi lever i oroliga tider med det som idag sker i Ukraina. Vi på Helsingborgs museum vill gärna veta vad du känner om världsläget. Lämna din berättelse till oss i frågeformuläret nedan. Vi sparar den för framtiden.