Källna kyrkklocka har återlämnats

Källna kyrkklocka satt från början i Källna gamla kyrka, en medeltida kyrka som revs år 1870. Den flyttades då till den nya kyrkan, som invigdes den 10 december 1871. Kyrkklockan är dock mycket äldre än så. Den gjöts år 1480 av den tyska klockgjutaren Hans Ghyse och har dubbla rader med latinska inskriptioner som enligt en översättning av Anders Cavallin lyder ungefär: ”Ärans konung Kristus, kom med frid. Göts i Herrens år 1480. / Hell himladrottning, moder till änglarnas konung. Maria, jungfrurs blomma, bed för oss.”. Det var inte bara den gamla kyrkklockan som flyttades till den nya kyrkan utan också ytterligare en klocka, en dopfunt, ett dopfat och ett skåp.

År 1937 sprack dock den medeltida klockan och blev därför obrukbar. Efter att ha fått tillstånd från dåvarande riksantikvarien såldes den till Helsingborgs museum och införlivades i museisamlingen. Sedan år 1979 har den emellertid stått deponerad i Källna kyrka.

Och nu har den alltså skänkts tillbaka till Klippans pastorat efter att ha genomgått konservering av vår kulturhistoriska konservator på museet. Så nu är den tillbaka i sin rätta miljö, och går att beskåda i vapenhuset i Källna kyrka.

Klockan före och efter konservering

Sprickan på klockan, efter konservering

Återflytt till Källna kyrka

På plats igen i vapenhuset

Avbryt

Lämna en kommentar