Helsingborgs museums nya inköp av konstsamlingar

Två tavlor i guldramar.

Under 2021 har Helsingborgs museums konstsamling utökats med ett antal nyförvärv i form av målningar på duk och pannå inom projektet ”Helsingborg i världen”.

Utgångspunkten har varit att bygga på Helsingborgs museums konstsamling utifrån ett utställnings- och lokalhistoriskt perspektiv.Inköpen har finansierats av och gjorts i samarbete med Dunkers kulturhus som har avsatt 200 000 kronor till projektet.

Främst har inköpen varit riktade mot konstnärskolonin som fanns i Arild under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Med inköpet vill museet bekräfta ”Arildskolonins” konsthistoriska betydelse och uppmärksamma konstnärerna som var verksamma vid denna tid och plats. Målningar av följande konstnärer köptes in Theresia Sandström, Charlotte Wahlström, Viggo Pedersen, Olof Krumlinde, Gustaf Rydberg, Olof Jernberg, Georg Achen, Christian Blanche, Fritz Fechner och Hedvig Tegnér.

Foto: Anna Bank

Avbryt

Lämna en kommentar