”King Kong” lånas ut till konsthallen på Falsterbo strand

Vad sägs om en utflykt till Falsterbo?
Nu har du möjlighet att möta ”King Kongs” blick. Konstverket är en gigantisk teckning (156 x 210 cm) av konstnären EvaMarie Lindahl som Kulturmagasinet just nu lånar ut till Konsthallen på Falsterbo Strandbad och utställningen ”Aleksandra Kucharska och EvaMarie Lindahl” som pågår från 7 december 2019 till och med 9 februari 2020.

Teckningen ingår i gorillaprojektet The Characters (karaktärerna) som består av en serie av åtta mindre teckningar plus vår stora teckning King Kong. Förlagorna till teckningarna är en serie fotografier som avporträtterar gorillor på London Zoo.
Fotografierna är gjorda som klassiska porträtt med fokus på individerna samt deras ögon och olika ansiktsuttryck. På London Zoo hängdes porträtten nära gorillaburen så att de avfotograferade gorillorna tittade på de fängslade gorillorna.

Konstnärens huvudsakliga fokus under arbetet med projektet har varit, att utforska djurparkers ideologi och estetik.

EvaMarie har med sitt verk uppmärksammat själva ögonkontakten mellan gorilla och betraktare. Ögonkontakt är ett viktigt kommunikationssätt men kanske inte alltid helt lätt att tyda. Vi har fått lära oss att ögonkontakt mellan människor och djur kan uppfattas som ett hot. Att söka ögonkontakt med en gorilla kan innebära en fara. Men vem är det egentligen som betraktar vem?

EvaMarie är född 1976 i Viken, Hon utbildade sig på Gotlands konstskola 1990-2000, Umeå Konsthögskola 2003–2005, Det Fynske Kunstakademi i Odense 2002–2003 samt på Malmö Konsthögskola 2005–2008, där hon tog en magisterexamen i fri konst.

EvaMarie arbetar främst med blyertsteckning som teknik. Hon jobbar ofta med olika konstprojekt som ligger i skärningspunkten mellan kritiska djurstudier, bildkonst och aktivism. Sedan 2015 är Lindahl doktorand inom konstnärlig forskning vid Edge Hill University utanför Liverpool där hon forskar i kritiska djurstudier.