Nytt inköp till samlingen

Ett av de senaste inköpen till samlingen är en etsning av konstnären Lone Recht, född 1952.

Verket heter Gestaltning V och ingår i en serie på nio verk.  I serien står människans symbios med naturen i fokus. Lone, som har ett stort engagemang i klimatfrågor, utgår ofta från naturen i sina motivval. Här har hon utgått från familjen, mänskligheten och naturen.

Sin konstnärliga bana började Lone med textil inriktning, men kom med tiden att intressera sig mer för och ägna sig åt koppargrafik. Kanske var ett av skälen till detta kontakten med Bertil Lundberg under 1980-talet. Lundberg var professor vid grafikskolan Forum i Malmö och räknas som en av de stora inom konstgrafik. Han blev en viktig mentor för Lone. Genombrottet i karriären kom 1991 med utställningen på Konstfrämjandet, Galleri S:t Gertrud i Malmö. Vid denna tidpunkt startade också samarbetet med Ateljé Larsen i Helsingborg, ett världskänt tryckeri för just koppargrafik.

Genom detta samarbete skapades en experimentell miljö där Lone kunde utvecklas med hjälp av den senaste tekniken inom grafik.

Lones bilder är till stor del beroende på den teknik hon använder. Hon jobbar med tjocka kopparplåtar. Hon bearbetar dess olika lager och skapar på detta sätt en väldig djupverkan i bilden.

Idag är Lone en etablerad konstnär med ett stort antal separat- och samlingsutställningar bakom sig både i Sverige och i övriga Norden.

Avbryt

Lämna en kommentar