Nya bevarandeprogram

Inventering av all bebyggelse pågår just nu i Bårslöv, Påarp och Välluv för att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser ska dokumenteras och lyftas fram i två nya bevarandeprogram. Inventeringarna sker under hösten 2019 och programmen kommer att färdigställas under 2020, då informationsmöte kommer att hållas för de boende i områdena.

Nya bevarandeprogram för stadsdelar och orter inom kommunen tas kontinuerligt fram på uppdrag av Helsingborgs stads Bevarandeplanskommitté. I programmen kan man läsa om kulturhistoriskt intressanta byggnader, kvarter och miljöer, de tas fram för att sprida kunskap till fastighetsägare och andra intresserade och också för att användas som kunskapsunderlag i samhällsplaneringen. Den 27 augusti 2019 antogs de två senast framtagna programmen av kommunfullmäktige, ett för ”Del av Fältabacken” och ett för ”Övre Olympia och lasarettsområdet”, dessa kommer att tryckas under hösten.

Läs mer om vilka bevarandeprogram som finns här https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/natur-och-kultur/bevarandeprogram/

Har du frågor kring kulturhistoriskt värdefull bebyggelse så kontakta stadsantikvarie Jessica Jönsson
Kontaktuppgifter: jessica.jonsson@helsingborg.se , 042-104519

Avbryt

Lämna en kommentar