Helsingborgs stadsteater

Det något märkliga året 2020 har gått till historien på många olika vis. Vi har drabbats av en pandemi, hela länder har satts i karantän och matbutikers hyllor länsades på både pasta och toalettpapper i våras. 2020 har även inneburit att vi spenderat allt mer tid på hemmaplan, vilket resulterat i att vi börjat rensa bland garderober och förråd. Det är inte enbart secondhandbutiker som fått sina lager påfyllda, utan även vi på Kulturmagasinet har märkt av denna ”trend”.

Under året har privatpersoner, företag och andra verksamheter lämnat in otroliga mängder föremål till oss, jätteroligt och berikande tycker vi! Ett av alla dessa förvärv som engagerat oss lite extra, är en samling scenkläder som Helsingborgs Stadsteater (genom scenograf Yvonne Eriksson) skänkte till oss i slutet av sommaren. Totalt handlar det om 38 teaterkostymer som använts på Helsingborgs Stadsteater under 1920-tal fram till 2010-tal. Kostymerna är av olika karaktär och uppsydda för några av teaterns allra mest kända uppsättningar. Det rör sig om ”Trettondagsafton” 1921, ”Macbeth” 1944, ”Henrik IV” 1953, föreställningar under H-55, ”Trettondagsafton” 1971 och ”Körsbärsträdgården” 1980-81.

Helsingborgs Stadsteater har en lång och gedigen historia. Den svenska landsortsteaterns förfall under det tidiga 1900-talet skapade förutsättningar för inrättandet av landets första stadsteater med fast ensemble i Helsingborg 1921. Från mitten av 1700-talet hade det svenska teaterlivet tillgodosetts med resande teatersällskap som färdades mellan svenska landsortsstäder. Sällskapen hyrde in sig på stadens teaterlokal, ofta under ett par sammanhängande månader. Teatersällskapet bodde under tiden i staden, deltog i sociala tillställningar och blev en del av stadens societetsliv. Man spelade teater två-tre kvällar i veckan, och repertoaren var omfattande med omkring 25-30 teaterpjäser på gång samtidigt. Med industrialiseringen och järnvägens genomslag under 1800-talet, kom sejourerna att bli kortare än tidigare. Vid sekelskiftet 1900 kunde besöken liknas vid dagens artistturnerande, med en eller två föreställningskvällar/stad. Arbetslivsrörelsen gjorde entré, även inom teaterbranschen, och fokus riktades bland annat mot teaterlokalernas undermåliga förhållanden. Biosalonger mer modern teknik lockade allt fler besökare och teatern föll i sorti. Teaterkrisen var ett faktum och debatt blossade upp. Efter år av diskussioner och olika lösningsförslag för att rädda landsortsteatern, anhöll Teaterstyrelsen i Helsingborg om att inrätta en fast teaterensemble i Helsingborg. År 1921 bildas således Aktiebolaget Helsingborgs Stadsteater.

Nästa år firar således teatern 100 år, och vi hoppas på att kunna fira detta med fullsatta salonger och nya härliga minnen. Till dess kan ni njuta av sommarens förvärv på vår föremålsdatabas.