Helsingborgs museum samarbetar med studenter

Fasad på Prismahuset i Oceanhamnen

Denna vår har Helsingborgs museum ett samarbete med mastersprogrammet inom applicerad kulturanalys (MACA) på Lunds universitet. Studenterna arbetar med att skapa en bild av den nya stadsdelen Oceanhamnen, genom intervjuer, observationer och datainsamling.

Den gamla hamnen, med utsikt över sundet och Helsingör, ska ge plats åt nya bostäder, restauranger och kontor. Grannskapets fokus är ekonomisk, social, klimatsmart och hållbar stadsutveckling. Idag anses Helsingborg vara en av Sveriges snabbast växande städer, vilket attraherar internationella investerare och besökare från världen över. Oceanhamnen planeras vara färdigställt 2030, men inflyttningen har redan påbörjats. Samarbetet med MACA syftar till att undersöka platsens identitet och narrativ: vem flyttar dit? Vad är Oceanhamnens identitet? Vems historia är det som lyfts fram i ljuset?

Den insamlade datan kommer arkiveras på Helsingborgs museum och användas vid framtida forskning med förhoppningen att den ska kunna öka förståelsen av vår samtid. Studenterna kommer också presentera sin egen analys som en del i hur stadsmässan H22 påverkar både Helsingborg i stort och Oceanhamnens framväxt.

Avbryt

Lämna en kommentar