Nya konstinköp till samlingen

Helsingborgs museer köper årligen in konst med avkastningen från Peter Bergendorffs fond. I år har museet fokuserat på att fördela inköpen mellan flera konstnärer och formgivare för att under den pågående coronakrisen kunna stötta konstsektorn som drabbats hårt av pandemin.

Jenny Nordberg (f. 1978) är en prisbelönt industridesigner bosatt i Röstånga, nordvästra Skåne. Med fokus på frågor kring hur vi producerar och konsumerar navigerar hon sin praktik mellan konst och design och utmanar samtidens ansvarslösa massproduktioner för att visa att andra vägar är möjliga. Nordberg är också grundaren till SPOK (Samtida produktion och konsumtion) som är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.

Av Jenny Nordberg har museet köpt in två ljusstakar med titeln The Baloney Sandwich, 2019. Under flera år bodde Nordberg bredvid en matbutik med absurt låga priser. Hon funderade länge kring korvmackorna som såldes där. Det var smörgåsar som knappt gick att klassificera som mat: brödet höll i månader och smakade hö, smöret innehöll inget smör, korven var fullpackad av nitrater och antibiotika. Samtidigt arbetade Nordberg med klassiska gjuttekniker. Kunde korvmackan behandlas som ett material istället för mat och fungera som en gjutform? Genom att frysa smörgåsen fungerade det. Korvmackan blev en ljusstake!

Foto: Jenny Nordberg

Linnea Carlsson (f. 1976) är bildkonstnär och bor och verkar i Malmö. Hon arbetar främst med skulptur, teckning och animation och arbetar ofta med frågor som utmanar och prövar gränser. Carlsson ställer ut både i Sverige och internationellt – senast på galleri Thomas Wallner i Simris och Tjörnedala konsthall i Baskemölla.

Av Linnea Carlsson har museet köpt in bronsskulpturen Male Nude (nr 4), 2019, som tillhör projektet med samma namn. I projektet studerar Carlsson den offentliga konsten och de poser män och kvinnor vanligtvis har avbildats i. Vi ser sällan skulpturer av namngivna kvinnor i aktiva positioner i våra offentliga rum, lika sällan som män avbildas anonyma och passiva. Genom att avbilda nakna män i det som vi idag uppfattar som typiska kvinnliga poser undersöker Carlsson vår inlärda förståelse om vad som är kvinnligt och manligt, och belyser hur detta också är något som kan skifta över tid och se olika ut i olika kulturer.

Konstverk, liggande man

Foto: Nils Bergendahl

Leif Holmstrand (f. 1972) är en mångsidig författare, musiker och bildkonstnär som bor och verkar i Malmö. I sitt konstnärskap rör sig Holmstrand mellan möbelbaserade assemblage, digitala fotocollage, ljudinstallationer och performancekonst. Materialvalen är inte särskilt hierarkiskt ordnade: dyra siden-obi har som regel samma uttrycksvärde som hushållsavfall och upphittade skrotföremål. Det queera arvet kan heller inte bortses ifrån. I hans arbete har samarbeten med japanska konstnärer satt tydliga spår. Holmstrand ställer ut och medverkar flitigt i olika arrangemang både i Sverige och internationellt, nu senast på Galleri 54 i Göteborg. Holmstrand är också aktuell med en ny katalog över sitt konstnärskap samt med boken Herrarna och djuren.

Av Leif Holmstrand har museet köpt in två verk: Self-Portrait as Cephalopod, 2017 samt Portrait, 2018. Self-Portrait as Cephalopod är gjord med stora breda tuschpennor på en regnbågsflagga som tidigare har använts som performancerekvisita. Självporträttet, där Holmstrand avbildat sig själv som mollusk/huvudfoting/cephalopod, beskriver han som ett verk som ger ett uttryck för en ”både en glad och självhatisk position, som kanske ekar av min generations internaliserade homofobi, men också av lek och en glädje i att symboliskt överskrida den mänskliga biologin, att vara expansiv och snällt monstruös”.

Portrait är ett digitalt fotokollage som uppkom ur tankar om selfien som magisk ritual och överskridare av t ex persona-ramverk. Bilden är ett måleriskt kollage av selfies, digitalt tecknade på, som ett brädspel och altartavla i modern sekulär magisk shamanistisk privatreligion. Figuren kan ses som en väktare, en skyddsdemon som finns i flimret kring ens ansikte.

Foto: Leif Holmstrand

Avbryt

Lämna en kommentar