Kristina Müntzing och Love Antell får konstnärsresidens

Av totalt 103 kandidater står det nu klart att Kristina Müntzing och Love Antell är årets residenskonstnärer. Från och med den 16 augusti kommer konstnärerna göra fältstudier och fördjupa sig i Östra Ramlösa och på Fredriksdals friluftsmuseum under sex veckor.

– Kristina Müntzings och Love Antells förslagna projektidéer tar sig an det unika historiska med platserna Östra Ramlösa och Fredriksdals friluftsmuseum på särskilt intressanta och djuplodande sätt. Samtidigt har båda dessa konstnärer en tydlig blick framåt och genom sina konstnärliga metoder lyfter de fram olika lager och trådar där dåtid, samtid och framtida kan samexistera och reflekteras över. Vi i juryn ser mycket fram emot att följa Müntzings och Antells arbete under höstens residens och de verk som kan komma att produceras, säger Davor Abazovic, kulturproducent på Art Inside Out som var med i den externa juryn.

Kristina Müntzing utforskar förhållandet mellan konst och hantverk och skapar ett unikt visuellt språk inom arbetshistoria, med särskilt fokus på kvinnligt arbete. Under de senaste tio åren har hennes arbete tagit avstamp i arkivmaterial och museisamlingar där idé och motiv hämtas från den lokala historien. Hon samlar in arkivbilder som bearbetas till collage. Dessa printas sedan i större skala, skärs sönder, flätas och bearbetas på nytt.

Love Antell är verksam inom ljud, musik, bildkonst och transmedia. Utifrån ett musikperspektiv vill han utveckla nya konstnärliga angreppssätt. Via fältinspelningar önskar han skapa ett musikverk där platsen blir en del av verket. Kompositionen, tillsammans med illustrerade och animerade abstraktioner, låter landskapet utgöra den visuella delen av verket. Den centrala frågan i hans metod är om upplevelsen av en miljö eller ett objekt kan förändras när det förstärks ljudmässigt och visuellt. Love Antell har uppdrag som både illustratör, animatör, offentlig konst och är just nu aktuell konstnär i Avesta Art.

Avbryt

Lämna en kommentar