Vilken plats berättar din historia?

gruvmuseet i Bjuv

Inom Familjen Helsingborg pågår just nu ett arbete för att kartlägga kultur- och industrimiljöer som förtjänar mer uppmärksamhet. Vårt gemensamma kulturarv med platser som berättar om samhällets utveckling och människors livsberättelser angår oss alla.
Projektet är initierat av kulturdirektörerna i samtliga 11 kommuner inom Familjen Helsingborg och leds av en styrgrupp bestående av kulturdirektörerna i Helsingborg, Höganäs och Landskrona.

Syftet är att tillgängliggöra och utveckla besöksmål inom kulturarvssektorn så att nordvästra Skånes historia breddas med fler perspektiv och kommer fler invånare till del. Det berikar och bidrar till högre livskvalitet, en mångsidig, sammanhängande stads- och landsbygd och en djupare känsla av gemenskap, tillhörighet och lokal stolthet. Kultur- och industriarvet är också en viktig näringsgren med stor tillväxtpotential.
Pilotprojektet sträcker sig till juni 2023. Under hösten sker en kartläggning av samtliga kommuners kultur- och industrimiljöer. Sedan väljs ett mindre antal platser ut för att under våren genomföra konkreta insatser för att främja besöksutvecklingen.

Du kan vara med och påverka kartläggningen.

Nordvästra Skåne är fullt med spännande, vackra, mystiska och roliga platser som berättar områdets historia och de människor som levt här. Vilka platser är viktiga för dig och din historia?
Hanna vill höra era förslag om vilka kultur- och industrimiljöer hon bör titta närmare på under kartläggningen.
Var med och berätta nordvästra Skånes historia. Alla röster behövs när vi formar vårt kulturarv.
Vill du bidra till kartläggningen kan du kontakta Hanna.

Mejl: hanna.aili@helsingborg.se
Telefon: 072 192 10 96