Nytt bevarandeprogram

Nytt bevarandeprogram på gång för Ringstorp – Hagaplan

Sedan 1979 har stadens bevarandeplanskommitté, där museets stadsantikvarie och biträdande stadsantikvarie ingår, uppgiften att ta fram bevarandeprogram. Programmen ska fungera som underlag för samhällsplanering, sprida kunskap bland boende, fastighetsägare och andra intresserade om Helsingborgs bebyggelsemiljöer, samt stimulera till ett gott förvaltande av byggnader och miljöer i staden.

Ett nytt bevarandeprogram för Ringstorp – Hagaplan finns nu ute som remisshandling. Kulturmiljön i området har de senaste 120 åren ändrat karaktär från agrart präglad fäladsmark till ett område med huvudsakligen villabebyggelse och flerbostadsområden. 1960-talet är starkt närvarande, framför allt i centrumanläggningen med bibliotek och skola. Bland villabebyggelsen finner vi fina exempel på exempelvis 1920-talsklassicism, 1930-talsfunkis och 1940-talets egnahemsbebyggelse.

Programmet hittar du här.

Du är välkommen att lämna synpunkter eller värdefull kunskap om bebyggelsen och miljöerna i området fram till 16 september 2022. Detta gör du genom att kontakta biträdande stadsantikvarie Frida Johansson via e-post frida.johansson3@helsingborg.se eller skicka post till:

Kulturförvaltningen
Helsingborgs museum, att: Frida Johansson
251 89 Helsingborg

Avbryt

Lämna en kommentar