Naturhistorisk samling

Den första samling som köptes in till Helsingborgs museum var en naturhistorisk samling. Tre år före museet öppnade 1909, i mars 1906 inköptes ett privat zoologiskt museum, insamlat av patron och naturaliehandlare Carl Möller från gården Vedelsbäck i Stehag socken. Förvärvet sades bestå av alla Sveriges arter av fåglar, fjärilar och skalbaggar samt fågelägg. Insamlingen hade skett under 1800-talets andra hälft, företrädesvis kring Ringsjön och Söderåsen i Skåne. Fram till 1911 växer samlingen av fåglar genom byte, köp eller gåva. Man tar bland annat emot fåglar från Zoologisk have i Köpenhamn och Lunds universitets Zoologiska museum. Privatpersoner som bidrar till fågelsamlingen är framförallt konservator Carl Edvard Granstedt samt Harald Muchardt, en  konservator som arbetade under några år på Helsingborgs museer. Fågelsamlingen består idag av 2200 fåglar, varav ca 260 dunungar och ca 600 kullar ägg.

Insektssamlingen

Museets insektssamling består av minst 25 000 exemplar. Grunden till den är den skalbaggsamling med ca 2600 olika arter som köptes från Carl Möller. De djuren är väl etiketterade med noggranna fynduppgifter vilket ger oss värdefull information om hur landskapet såg ut vid tiden för insamlandet. Men även Gustav Löfgren som var museets förste intendent skänkte 1908 en stor samling med representanter från ”alla insektsordningar” insamlade främst i Skåne och Värmland. Cecilia Andersons fjärilssamling är ett annorlunda inslag i samlingen då den främst består av färgglada fjärilar från tropiska och subtropiska område som hon samlade in när hon reste och var bosatt i hela världen. Då Cecilia ett tag bodde i Båstad och Djursholm finns även fjärilar därifrån. Även insekter från Centraleuropa finns i samlingen då Richard Henning från Königsberg numera kallat Kaliningrad, har skänkt en samling storfjärilar och nattflyn.

Herbariet

Ett herbarium är en samling av torkade, ofta pressade, växter eller växtdelar monterade på pappersark. Helsingborgs museers samling består av minst 30 000 herbarieark med nästan alla skandinaviska arter samt kryptogamer och med rikligt med material från helsingborgstrakten. Även här har Gustav Löfgren bidragit med en stor donation 1909 som beskrivs i museets årsberättelse:

”En hufvudsakligen skandinavisk samling, af fanerogamer, ormbunkar, skafgräs och lummerväxter omfattande nästan alla däraf i Skandinavien funna arter”.  Därefter har herbariet kompletterats med ark från överstelöjtnanten vid Skånska Husarregementet Severin Axell och Helsingborgs gossläroverk/Nicolaiskolans herbarium med flera.

Fregatten Eugenies ”jordomsegling”

Fregatten Eugenie var det första svenska fartyg som gjorde en resa runt jorden. Syftet var att upprätta handelsförbindelser men också att göra naturvetenskapliga observationer. Örlogsfartyget avseglade 30 september 1851 och återvände till Sverige sommaren 1853. Efter resan gav  Vetenskapsakademin ut observationer från resan inom ämnena botanik, zoologi, hydrografi och meterologi. Under resan skedde insamling av snäckor, fossiler, lera, sandsten och insekter. På Helsingborgs museer finns koraller, snäckor, fåglar och ”andra minnen” från Eugenies resa. Föremålen är skänkta av Augustin Ehrensvärd som var styvson till amiral Carl Philip Samuel Virgin som medföljde fregatten ”Eugenie” som kanslist.

Monterade djur och mera

I samlingarna finns också däggdjur som delvis består av uppstoppade, så kallade monterade djur, men också skelett, skallar, horn, tänder och skinn. Här finns arter från Skandinavien men också utomeuropeiska hemtagna av sjöfarare. I samlingen finns även fiskar, grod- och kräldjur, musslor, koraller och snäckor. Vissa av djuren är så kallade våtpreparat, det vill säga inlagda i sprit och formalin i en glasburk. Inom geologi finns både mineral- och bergartsprov. Av fossil finns kollekter huvudsakligen från helsingborgstrakten.

Tre samlare