Berättelser ur samlingen

Här kan du ta del av berättelser som alla har en koppling till våra samlingar. Vissa historier är om ett föremål medan en annan kan vara om en person. Vår samling är bred och därför blir berättelserna likaså.

Garvare Fogelberg

I Helsingborgs museums arkiv finns Bernhard Paulssons vaxduksböcker bevarade. Efter ett långt yrkesliv som skräddarmästare drog han sig tillbaka och ägnades sig åt att skriva ner minnen och berättelser från gamla Helsingborg.

Lejonhonan

I det naturhistoriska magasinet på Kulturmagasinet finns skelettet av en lejonhona som en gång levde på ett menageri i Malmö. I mars år 1907 såldes kroppen av djuret till Helsingborgs museum.