Spårvagnen i Helsingborg

Det går inte att understryka tillräckligt hur viktiga de tidiga innovationerna inom transport var för människor i deras vardag och hur pass mycket innovationer inom transport förändrade samhället och stadens utseende. Från cirka 3 500 f.Kr. och fram till och med 1800-talet och industrialismens uppgång var hästen det ultimata färdmedlet. Det var endast de bemedlade som hade råd att resa med egen häst och vagn. De allra flesta människor var därför tämligen begränsade i sin rörlighet. Under industrialismen började stadsbilden att ändra sig.

Städerna växte i takt med att nya fabriker anlades och arbetare strömmade in i städerna, där de oftast bosatte sig i närheten av sitt arbete. För de som inte hade råd med transport i form av häst och vagn erbjöd introduktion av allmän trafik en större rörlighet och därmed också större frihet. Under 1800-talet började människor åka i hästdragna spårvagnar, först i de stora världsstäderna som New York, Paris och London. Så småningom kom dessa att ersättas av elektrifierade spårvagnar. I och med denna rörlighet blev det möjligt för fabriker att flyttas ut från de mer centrala delarna av staden till industriområden. Samtidigt blev bostadsområden, samt förorter, alltmer vanliga i stadsbilden och dess omgivning.

Trafik på Drottninggatan år 1940.
Trafik på Drottninggatan år 1940.