Helsingborgs hamn genom tiderna

: Svartvitt vykort. Utsikt över Helsingborgs hamn, Parapeten och Öresund. I förgrunden Tullhuset och en Zoégas reklamskylt. Vid hamninloppet syns två fartyg. På andra sidan sundet skymtar den danska kusten.

Till skillnad från många andra städer längs den skånska västkusten har Helsingborg aldrig haft en naturlig hamn. Trots denna avsaknad var läget vid Öresund den närmaste överfarten mellan Skåne och Själland och är det som har gjort Helsingborg till en viktig knutpunkt i över 1000 år. Det skulle dock bli angeläget för staden att ha en hamn för att hantera både färjetrafiken till och från Helsingör samt godshanteringen. I Öresund växte både sjöfarten och handeln och det blev allt viktigare för de danska kungarna att öka sin kontroll över sundet. Detta åstadkom de genom att kontrollera befästningar på bägge sidor av sundet: slottet Kronborg på den danska sidan och borgen Kärnan på det som i dag är den svenska sidan. År 1420 infördes Öresundstullen vilket innebar att varje fartyg som passerade genom sundet tvingades att betala en tullavgift i Helsingör.