Telekommunikationen – att kommunicera på avstånd

Telegrafstationen i Helsingborg med telefonister och telefonväxel.
Telegrafstationen i Helsingborg med telefonister och telefonväxel. Källa: https://museum.helsingborg.se/web/object/264917

Tack vare telegrafen var det möjligt att snabbt skicka meddelanden och sprida och ta emot nyhetshändelser från såväl det egna landet som utlandet. Tidigare kunde det ta dagar eller veckor för ett budskap att nå fram men med telegrafen kunde det ske på en bråkdel av tiden. De som hade anledning och råd kunde även skicka privata meddelanden, fast kommunikationen skedde för det mesta fortfarande via brev. När telefonen introducerades blev kommunikation över långa sträckor mer tillgängligt för gemene man. Världen krympte under industrialiseringen.