Full tank, tack!

En man tankar sig bil framför en bensinstation. Framför honom står ett stationsbiträde.

”En bil har setts på Malmös gator”. Denna sensationella nyhet kunde man läsa i ett flertal tidningar år 1900. Vid den här tiden var det endast ett fåtal välbeställda svenskar som hade råd med en sådan nymodighet. Men hur skulle de dyrbara automobilerna förvaras? Garage i dagens mening fanns ännu inte utan vagnslider och häststallar fick duga.

Problemet med var man skulle ställa sitt fortskaffningsmedel inspirerade driftiga entreprenörer och automobilgarage öppnades i flera större svenska städer.

I Helsingborg byggdes Centralgaraget i korsningen Hälsovägen och Kvarnholmsgatan 1914. Verksamheten växte och under 1920- och 30-talen tillkom en större garagebyggnad och verkstäder. Under 1950-talet fick privatbilismens sitt genombrott i Sverige och då utvidgades också Centralgaragets verksamhet.

Bilderna är tagna 1946 av och framför Centralgaraget står en tankbil med bensin från det svenska raffinaderiet Nynäs. Raffinaderiet i Nynäshamn var Sveriges första och startade 1928 efter amerikansk förebild. 1932 började företaget bygga upp ett eget stationsnät och efter andra världskriget blev Nynäsmacken en vanlig syn längs vägarna i Sverige. Centralgaraget var ingen Nynäsmack utan här kunde bilisten välja mellan bensin från Nynäs eller Shell. Vi ser bensinpumparna om var sida om dörren där ett leende stationsbiträde står. Det andra biträdet hjälper en kund med att tanka bilen. Självbetjäningen skulle inte slå igenom förrän på 1960-talet.

Sista delarna av Centralgaraget revs 2004 och har idag gett plats åt ett bostadshus. Och vad hände med alla Nynässtationerna? De köptes alla upp av Shell 1981.

Birgitta Witting

Fotograf: Sven-Åke Strömberg