Vad blir det för mat?

Vad blir det för mat idag? Skolmaten har under olika tider blivit både rosad och risad. På bilden från Wieselgrensskolans matsal 1953 ses dock barnen äta med god aptit. Maten tillreddes i skolans eget kök av ”mat-tanterna”. Rostfria bunkar för matberedning ingick i kraven på hygien från 1940-talet då det nya villkorade statsbidraget för skolmat infördes. I kraven ingick också att uppfostra eleverna i goda matvanor, gott bordsskick samt att det skulle vara trivsamt i samband med måltiderna.

Redan i slutet av 1800-talet då det skedde en stor urbanisering och skolplikt utökades väcktes frågan om barns möjlighet till en näringsrik kost. Arbetare och andra utsatta grupper i samhället hade inte så bra möjlighet att försörja sina stora familjer och skolpersonalen önskade att barnen i alla fall skulle få ett ordentligt mål mat per dag. I Helsingborg serverades stadens ångkök fria måltider för att förbättra elevernas situation. Under vårterminen 1901 fick till exempel 300 barn från socialt utsatta grupper en måltid. Först efter 1940-talets hårda krigsvintrar utökades matserveringen till att även gälla höstterminen. Från statligt håll blev det på slutet av 1930-talet möjligt att söka statsbidrag för skolbespisning till de barn som hade mest behov och cirka 13 % av Sveriges skolbarn fick då fri skolmat.

Riksdagen tog ett beslut att från hösten 1946 skulle skolmaten vara kostnadsfri och staten bidrog då med 50 öre per måltid till kommuner som erbjuder gratis skolmat. Detta beslut ses som början på den moderna skolmåltiden. År 1947, samma år som Wieselgrensskolan stod klar, fick Helsingborg sitt första bidrag som ledde till att skolorna rustades upp med användbara kök och matsalar. Först på 1960-talet var upprustningen i Helsingborg klar.

Sverige är ett av de få länder i världen med lagstadgad avgiftsfri skolmat. I skollagen 1997 står det att kommunerna är skyldiga att servera gratis mat till grundskolans elever. År 2011 fastlås att skomaten även ska vara näringsrik. Idag serveras drygt 1 200 000 skolmåltider dagligen i Sveriges skolor!

Therese Kruse