Industri- och slöjdutställningen 1903

Helsingborgs första stadsmässa

Den 11 juni 1903 öppnade Helsingborgs Industri- och slöjdutställning, stadens första stadsmässa. När besökarna hade tagit sig upp för de nyanlagda Terrasstrapporna kunde de ta del av den ambitiösa utställningen som byggts upp på området för nuvarande Slottshagen. Beslutet att det 21:a allmänna skånska lantbruksmötet skulle hållas i staden hade växt till något mycket större. Målsättningen blev nu istället att ge en bild av Skånes näringslivs rika produktion inom skilda områden. Samtidigt blev utställningen en möjlighet att manifestera det rika och blomstrande Helsingborg.

Där det förut varit åkerjord fanns nu stora nyplanterade träd, prunkande blomsteranläggningar och gräsmattor. Fyrtio byggnader hade uppförts på området och de var allt mellan 10 – 6500 kvadratmeter stora och i skiftande utförande. I den största byggnaden, Industrihallen, ställde företag inom samtliga produktgrupper ut sina alster. Av de mindre paviljongerna kan nämnas Mazettis choklad-paviljong och Aktiebolaget Helsingborgs kaffe- och thé import. Båda sistnämnda finns avbildade på små muggar som finns i Helsingborgs museers samling.

En restaurang, Terrassrestaurangen, uppfördes också till höger om Terrasstrapporna. Den stod kvar i många år men blev kraftigt ombyggd 1952 efter en brand och förstördes slutligen helt efter en eldsvåda 1984. I kontrast till alla nyuppförda fantasifulla byggnader, fanns också ryggåsstuga som hade flyttats dit från Västra Karup i Bjäre härad. Den finns för övrigt kvar än idag och finns att se på Möllebacken.

Utställningen var indelad i tolv produktgrupper och gav besökarna prov på en stor mängd föremål från ler-, glas- och bränsleindustrin, järn- och metallindustrin, trä-, textil- och beklädnadsindustrin, pappersindustrin och den grafiska industrin. Till den sistnämnda räknades också fotografier. Det fanns även produkter från den kemisk-tekniska industrin och industrin för närings-och njutningsmedel. Det visades musikinstrument, slöjdprodukter och i maskinhallen kunde besökarna bland annat få se automobiler. I en konsthall uppförd i grekisk-dorisk stil fanns en stor mängd konstverk av hög kvalitet att beskåda. Behövde man vila benen och få sig något till livs, fanns flera möjligheter, bland annat i ovan nämnda Terrassrestaurangen.

När utställningen var slut den 10 september hade man haft ungefär 300 000 besökare. Många kom hem med minnessaker från utställningen och ett litet antal av dessa finns idag bevarade i Kulturmagasinet i Helsingborgs museers samling. På hyllorna samsas bland annat souvenirer, medaljer och diplom, vykort och fotografier. Det finns till exempel flera tallrikar från paviljongen Björkhyddan. Där ställde Albert Hedströms blomsterhandel ut och där serverade man ”de läckraste jordgubbar i den tjockaste grädde”. Dessutom erbjöd man kunderna att ta med tallriken hem efter förtäringen.

Kärnan, som vi den här tidpunkten nyligen hade restaurerats, prydde inte bara utställningsaffischen utan också ett flertal souvenirer: dricksglas på vilka man kunde få sitt namn graverat, minnestallrikar, brickor och en Kärnan i miniatyr av brons ”afsedd för brefbress eller sparbössa”. I museets samling finns också två askfat i form av ett krenelerat tornkrön, tillverkade av Rörstrand.

Nästa gång du vandrar genom Slottshagen lägg märke till den lilla dammen bakom Kärnan, den är ett av de få spår som finns kvar efter stadens första stadsmässa; Industri- och slöjdutställningen 1903.

Plan över Industri- och slöjdutställningen. Lägg märke till dammen framför Industrihallen. Den finns kvar än idag.

Mugg från Mazettis chokladpaviljong och Aktiebolaget Helsingborgs kaffe- och thé import.

Interiör från Maskinhallen.

Björkyddan och minnestallrik därifrån.