En promenad upp för hälsan

Bildtext: ”Från Hälsovägen i Helsingborg” av Olof Hoffer

En vacker dag vid 1900-talet början ställde Olof Hoffer upp sitt staffli nedanför Hälsovägen. Resultatet av hans arbete ser du framför dig. Konstnären föddes 1839 och flyttade till Helsingborg 1885. När han inte arbetade som skrivbiträde vid pastorsexpeditionen målade han gärna.

Ett hästekipage och strosande människor är på väg uppför backen som är kantad av lummiga träd. Hälsovägen, idag kraftigt trafikerad, var vid mitten av 1800-talet en smal, sumpig och knappt framkomlig väg, men vid 1850-talets början påbörjades anläggandet av nuvarande Hälsovägen och 1901 breddades den i samband med att staden förvärvat området.

I målningens högra del ser vi en skylt med texten ”Öresundsparken”. Parken finns fortfarande kvar men har förändrats sedan den invigdes i juli 1877. Då var parken inhägnad och det kostade 10 öre att gå in. Sitt nuvarande utseende fick parken på 1950-talet. Då planterades bland annat de vackra rhododendron vi njuter av idag. Vi skymtar också Sofiakällan, saltkällan som upptäcktes 1890.

I målningens vänstra del ser vi en bit av landborgens blottade berggrund som består av lager efter lager av sandsten och lerskiffer. Bergrunden bildades under Trias (för 251 miljoner till 200 miljoner år sedan) då Skandinavien låg ungefär där Nordafrika ligger idag. Nordvästra Skåne var då en kustzon som växelvis låg under vatten. Kanske är det den spännande bergrunden som de tre personerna närmast betraktaren beundrar?

Vill du se målningen i verkligheten har du chansen nu. Den och många andra verk med helsingborgsmotiv visas i utställningen ”Helsingborg i konsten” på Dunkers kulturhus.

I vanliga fall förvaras konstverken i klimatiserade magasin i Kulturmagasinet, men du vet väl att du har tillgång till en stor del av konsten genom vår databas Carlotta (https://museum.helsingborg.se/)?

Birgitta Witting