Pionjärer i TV:ns barndom

Personal från Svenska TV-fabriken utanför byggnaden

Idag är det svårt att föreställa sig en värld utan TV och rörliga bilder, men det fanns en tid när man tvivlade på om det här med television över huvud taget var något att satsa på. ”Ännu gör man sig ingen brådska med att införa televisionen i vårt land. Man är inte säker på om det lönar sig för våra förhållanden”, kunde man läsa i Helsingborgsposten den 22 mars 1951. Det fanns dock två personer, bröderna Helge och Karl-Erik Månsson, som inte kunde ge sig till tåls och vänta på Tv:ns genombrott, utan började bygga egna TV-apparater. Tillverkningen skedde på Öresundsgatan 14 och deras firma, Elfo, blev en av de första i Sverige att producera nymodigheten. Två kvällar i veckan lockades nyfikna till verkstaden, för då kunde man nämligen se en timmes provsändning från Köpenhamn. ”Ett hastigt bildsvep av vintersportande ungdomar, en skidåkare i full fräs i en härlig utförslöpa och televisionsfotografen i Köpenhamn, som satt i telefonen och rökte frenetiskt”, fick Skånska Socialdemokratens reporter uppleva när han beskådade underverket.

1957 hade företaget vuxit ur sin lokal på söder och bröderna Månsson öppnade en ny fabrik i den nerlagda skjortfabriken Stenströms lokaler vid Springpostgränden. Det nya firmanamnet blev Svenska TV-bolaget och i den 1000 kvadratmeter stora lokalen skulle den nya TV-apparaten ”Prinsen” massproduceras av ett trettiotal anställda. Två av dem som arbetade här, Kjell Andersson och Sten-Åke Christiansson, har intervjuats av Helsingborgs museum och de minns hur de satt och trimmade in de nya apparaterna: ” Med hjälp av en testbild justerades TV:n för att få bästa möjliga bild. Och det var en massa damer som satt vid ett löpande band och lödde i komponenter, men det var inte alltid att det fungerade riktigt, utan det kunde bli lite felaktigheter, och då fick vi tekniker rätta till dom.”

1958 köptes företaget upp av Ingvar Kamprad. Nu hade TV:n slagit igenom ordentligt, och att tillhandahålla det senaste inom televisionstekniken på IKEA verkade som en god ide´, men problemen avlöste varandra och lönsamheten var för dålig. 1961 var Helsingborgs TV-saga all och företaget lades ner.

Birgitta Witting
Antikvarie på Kulturmagasinet

Helge och Karl-Erik Månsson i sin verkstad på Öresundsgatan

Intrimning av TV-apparater på Svenska TV-fabriken