Dagboken från 1903

I femte och sista avsnittet av Tidens skatter med tema H22 handlar det om dagboken från 1903.