A view rendering issue has occurred

Error Message: View [] not found.
Error Line: 137
Error Source File: /var/www/prod/vendor/illuminate/view/FileViewFinder.php
Source code (line 137):
throw new InvalidArgumentException("View [{$name}] not found.");
}
View paths: /var/www/prod/wp-content/mu-plugins/component-library/source/php/Component
Cache path: /var/www/prod/wp-content/uploads/cache/blade-cache
Stacktrace:
#0 /var/www/prod/vendor/illuminate/view/FileViewFinder.php(79): Illuminate\View\FileViewFinder->findInPaths()
#1 /var/www/prod/vendor/illuminate/view/Factory.php(137): Illuminate\View\FileViewFinder->find()
#2 /var/www/prod/vendor/helsingborg-stad/blade/src/BladeService/BladeService.php(170): Illuminate\View\Factory->make()
#3 /var/www/prod/wp-content/plugins/modularity/source/php/Display.php(121): HelsingborgStad\BladeService\BladeService->makeView()
#4 /var/www/prod/wp-content/plugins/modularity/source/php/Display.php(644): Modularity\Display->renderView()
#5 /var/www/prod/wp-content/plugins/modularity/source/php/Display.php(501): Modularity\Display->loadBladeTemplate()
#6 /var/www/prod/wp-content/plugins/modularity/source/php/Display.php(682): Modularity\Display->getModuleMarkup()
#7 /var/www/prod/wp/wp-includes/shortcodes.php(433): Modularity\Display->shortcodeDisplay()
#8 [internal function]: do_shortcode_tag()
#9 /var/www/prod/wp/wp-includes/shortcodes.php(273): preg_replace_callback()
#10 /var/www/prod/wp/wp-includes/class-wp-hook.php(324): do_shortcode()
#11 /var/www/prod/wp/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters()
#12 /var/www/prod/wp-content/themes/municipio/library/Helper/Post.php(346): apply_filters()
#13 /var/www/prod/wp-content/themes/municipio/library/Helper/Post.php(211): Municipio\Helper\Post::getFilteredContent()
#14 /var/www/prod/wp-content/themes/municipio/library/Helper/Post.php(44): Municipio\Helper\Post::complementObject()
#15 /var/www/prod/wp-content/themes/municipio/library/Controller/Singular.php(31): Municipio\Helper\Post::preparePostObject()
#16 /var/www/prod/wp-content/themes/municipio/library/Controller/Page.php(16): Municipio\Controller\Singular->init()
#17 /var/www/prod/wp-content/themes/municipio/library/Controller/BaseController.php(276): Municipio\Controller\Page->init()
#18 /var/www/prod/wp-content/themes/municipio/library/Template.php(237): Municipio\Controller\BaseController->__construct()
#19 /var/www/prod/wp-content/themes/municipio/library/Template.php(201): Municipio\Template::createController()
#20 /var/www/prod/wp-content/themes/municipio/library/Template.php(43): Municipio\Template->loadController()
#21 /var/www/prod/wp/wp-includes/class-wp-hook.php(324): Municipio\Template->loadViewData()
#22 /var/www/prod/wp/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters()
#23 /var/www/prod/wp/wp-includes/template-loader.php(104): apply_filters()
#24 /var/www/prod/wp/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/prod/w...')
#25 /var/www/prod/index.php(23): require('/var/www/prod/w...')
#26 {main}
Fönster - Helsingborgs museum

Fönster

Fönster – stilhistoria och utveckling

De släpper in dagsljus, skapar trivsel och låter oss få kontakt med världen utanför samtidigt som de ger skydd mot vind, regn och kyla. Inte minst ger de byggnaden karaktär. Fönstren har med andra ord en stor betydelse. Deras utformning har genom historien skiftat i takt med arkitekturmodet och den tekniska utvecklingen. Nyrenässansen, jugendepoken och funktionalismen – alla har de sina skilda karaktäristiska fönstertyper.

Denna text vänder sig till dig som är nyfiken på äldre fönster, hur de sett ut genom tiderna samt hur formen hänger samman med de olika idealen inom bostadsarkitekturen.

När husen fick glasögon

Den svenska bostaden var långt tillbaka i tiden en mörk och rökig plats. De enda dagsljusinsläppen bestod av takets rököppning och öppningsbara gluggar i väggarna. I väggöppningarna kunde även skrapade djurhudar spännas upp för att få in lite ljus och samtidigt ge skydd mot väder och vind. Introduktionen av fönsterglas innebar en stor förändring för våra bostäder då det möjliggjorde ett permanent insläpp av dagsljus.

Användningen av fönsterglas i Sverige sträcker sig tillbaks till medeltiden, men då främst i kyrkor, borgar och finare hem. Vid sekelskiftet 1600-1700 kom glasproduktionen i landet i gång på allvar. Fönsterglas, som tidigare varit reserverat enbart för de rika, blev nu mer tillgängligt. Även om allmogen länge var sparsam med det dyrbara glaset så var det nu möjligt att få in betydligt mer dagsljus än tidigare samtidigt som ett gott permanent väderskydd erhölls.

Blåst, valsat och draget – glasproduktionens utveckling

Traditionella komponenter för glastillverkning är sand, kalk och pottaska. Dessa smälts samman under hög temperatur för att bilda en formbar massa. Ända fram till 1920-talet tillverkades fönsterglas huvudsakligen med hantverksmässiga metoder genom munblåsning, för att under 1930-talet ersättas av maskinell framställning genom dragning eller valsning. Äldre munblåsta fönster karaktäriseras av glasrutans ojämnheter vilket skapar ett livfullt utseende. Även de tidiga maskinellt tillverkade fönstren har vissa ojämnheter i form av parallella linjer över glasytan. Glasets ojämnheter försvann i och med att floatglasmetoden introducerades under 1900-talets mitt, vilket möjliggjorde framställning av helt plana fönster.

Mer om fönster

Gamla fönster – värda att vårda

Anledningarna till att du ska bevara dina gamla fönster istället för att byta ut dem är många. Här följer några goda argument:

Livslängden. Fönstren tillhör de mest väderutsatta delarna av ett hus, därför har man genom tiderna valt det allra bästa virket för ändamålet. Moderna fönster av aluminium eller PVC har begränsade eller inga möjligheter till underhåll, varför de har en begränsad livslängd och måste skrotas efter ett visst antal år. Träfönster av god kvalitet kan med rätt underhåll hålla i 100 år eller mer. Det finns exempel på träfönster som tjänat sitt syfte i över 250 år.

Skönheten. Detaljer så som hyvlade profiler, äkta spröjs, munblåst glas, äldre beslag och patina är alla faktorer som har stor betydelse för upplevelsen och är svåra att efterhärma vid byte till nya fönster. De omnämns ofta som “husets ögon”. Det är lätt att förstå varför.

Privatekonomin. Fönsterbyte är kostsamt. Uträkningar visar att det dröjer över 30 år att räkna hem kostnaderna för ett fönsterbyte ekonomiskt. Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är ett lönsamt alternativ.

Värdeutvecklingen. Ett äldre, välunderhållet träfönster med bevarad karaktär är vackert och värdefullt för det visuella intrycket. Det har även visat sig höja byggnadens ekonomiska värde vid försäljning.

Miljön. Renovering, underhåll och energiförbättring av äldre fönster innebär minimal belastning på miljön vad gäller både användning av miljöfarliga material och utsläpp av växthusgaser. Nya fönster, i synnerhet sådana i aluminium och PVC, kräver stora mängder energi vid produktion och frakt. De är således en stor miljöbelastning. Att underhålla och fortsätta använda våra gamla fönster är med andra ord det smartaste vi kan göra.

Historia. Att bevara gamla fönster är viktigt för upplevelsen av historiska miljöer. Skulle alla fönster ersättas med nya skulle en viktig del av förståelsen för vårt kulturarv försvinna.

Källa: https://www.fonsterrenoveringensdag.se/