Fönstrets beståndsdelar

Karm och båge är fönstrets viktigaste delar. Karmen utgör fönstrets stomme medan bågen är den ram som håller glasrutan och monteras i karmen. Bågen kan vara fast eller öppningsbar. Fönsteröppningen delas ofta in i mindre delar med hjälp av vertikala poster, så kallade mittposter, och vågräta poster, kallade tvärposter. Lufter kallas de öppningar i fönstret som bildas av posterna och i varje luft monteras en båge. Man brukar prata om tvåluftsfönster, treluftsfönster och så vidare, vilket anger antalet bågar i ett fönster. Vidare kan glasrutan delas in i mindre delar med spröjs.

Virket i gamla fönster är ofta av enastående hög kvalitet då bara det bästa dög vid tillverkningen. Valet föll i de flesta fall på tätvuxen, kådrik furu vars röthämmande egenskaper var avgörande för att fönstren skulle hålla över lång tid. Slutligen målades fönstersnickerierna med linoljefärg för ytterligare skydd.

1. Karm, 2. Båge, 3. Glas, 4. Mittpost, 5. Fönsterluft, 6. Spröjs