Tegel – en del av vår byggnadskultur

Varför är så många byggnader i Helsingborg byggda av tegel? Hur ser man skillnad på olika tegeltyper? Och hur kom det sig att det helsingborgska teglet blev mest eftertraktat i Sverige? Ta reda på mer om det eviga byggnadsmaterialet som präglat byggandet i stad och på landsbygd alltsedan medeltiden fram till våra dagar.

Behöver du datera ditt tegel? Testa då vårt tegeldateringsformulär här nedan.