Byggnader i Helsingborgstegel

Runt om i Helsingborgs finns många byggnader i Helsingborgstegel.

Informationen under bilderna enligt ordningen:
byggnad, stad, byggnadstyp, byggår, arkitekt

Adolfsbergskyrkan, Helsingborg, kyrka, 1978, Olof Tengrot


Hellerströms villa, Helsingborg, Tågaborg, villa, 1914 Alfred Hellerström


Allhelgonakyrkan, Helsingborg, Råå, kyrka, 1928, Oscar Persson


Allmänna brand kontorshus, Helsingborg, kontorshus, 1960, Anders Tengbom


Berga kasern, Helsingborg, kasern, 1912, Ernst Josephson


Brandstationen, Helsingborg, brandstation, 1940, Morgens Mogensen


Elverk, Helsingborg, Olympia, teknikbyggnad, 1905, Alfred Hellerström


Engelska radhusen, Helsingborg, Tågaborg, bostad, 1925, Claes Mauritz S:son


Gatukontoret, Helsingborg, myndighetsbyggnad, 1945, Gustav Widmark


Grand Hotel, Helsingborg, hotel, 1924, Ernst Stenhammar och August Stoltz


Kungshults sjukhus, Helsingborg, sjukhus, 1910, Alfred Hellerström


Kv. Oskar II 4 & 9, Helsingborg, bostad, 1925, Arnold Salomon-Sörensen


Kärnan restaurering, Helsingborg, Torn, 1893, Alfred Hellerström


Magnus Stenbocksskolan, Helsingborg, skola, 1911, Alfred Hellerström


Maria Församlingshus, Helsingborg, samlingslokal, 1938, Rune Welin


Pumphus, Helsingborg, Husensjö


Pålsjö begravningskapell, Helsingborg, Råå, kyrkobyggnad, 1910, Alfred Hellerström


Raus skoldaghem, Helsingborg, skola, 1915, Gustaf W. Widmark


Ringstorps vattentorn, Helsingborg, teknikbyggnad, 1904, Ernst Stenhammar


Råå Vattentorn, Helsingborg, vattentorn, 1916, August Ewe


Röda kvarn, Helsingborg, kulturinstitution, 1917, Ola Anderson


Stadsbiblioteket, Helsingborg, kulturinstitution, 1965, Jörgen Michelsen


Stureholms gård, Helsingborg, herrgård, 1912, Ola Anderson


Söderport, Helsingborg, bostad/ affärskomplex, 1964, Arton arkitekter


Telegrafverket, Helsingborg, teknikbyggnad, 1907, F.O. Lindström


Terrasstrapporna, Helsingborg, monument, 1899, Gustav Améen


Tretorn gummifabrik, Helsingborg, industri, 1943, Morgen Mogensen


Trygg Fylgia kontorshus, Helsingborg, 1965, Carl Nyrén